Chiều 16/1, tại Hà Nội, bốn Văn phòng Trung ương gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2019 và xác định phương hướng năm 2020.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chúc Tết cán bộ, công chức bốn Văn phòng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cùng cán bộ, công chức của bốn Văn phòng.

leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị.  

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, trong kết quả phát triển kinh tế-xã hội của cả nước năm 2019 có sự đóng góp lớn của bốn Văn phòng Trung ương với tư cách là cơ quan tham mưu chiến lược cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Đồng chí nêu rõ: Trong năm, cán bộ của bốn Văn phòng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm cao. Bốn Văn phòng Trung ương tiếp tục có sự đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiến độ công việc; triển khai và thực hiện tốt Quy chế phối hợp của bốn Văn phòng... Hoạt động của bốn Văn phòng đã có những đóng góp xứng đáng vào công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, phục vụ hoạt động của các tiểu ban Đại hội XIII của Đảng và nhiều hoạt động khác của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh 3 điểm bốn Văn phòng đã thực hiện hiệu quả trong năm 2019. Đó là tiếp tục có sự đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng ngày càng cao chất lượng công việc và hoàn thành khối lượng công việc cao hơn những năm trước. Điều này cho thấy sự đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc của bốn Văn phòng.

Bốn Văn phòng đã triển khai và thực hiện tốt quy chế của từng đơn vị và phối hợp tốt giữa bốn Văn phòng; lãnh đạo chủ chốt của bốn Văn phòng họp thường kỳ hàng tháng, hàng quý đã phối hợp giải quyết hiệu quả nhiều công việc chung của đất nước, đặc biệt là giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Hoạt động bốn Văn phòng đóng góp xứng đáng vào công tác tham mưu, phục vụ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chủ tịch nước, Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020; năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; năm Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 2020, Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chính vì vậy, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị bốn Văn phòng Trung ương tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, triển khai chương trình công tác của các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; theo dõi và bám sát diễn biến tình hình trong nước, quốc tế; tăng cường công tác phối hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, nhất là đối với những vấn đề có tính chiến lược, đột xuất, giúp các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khoa học, hiệu quả nhiệm vụ phát triển đất nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh bốn Văn phòng Trung ương cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc tận tụy, chu đáo đồng thời phải đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhưng phải hết sức chú ý công tác bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng với đội ngũ cán bộ được rèn luyện, thử thách, với truyền thống và bề dày kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí lãnh đạo của bốn Văn phòng, trong năm 2020 cả bốn Văn phòng Trung ương sẽ hoàn thành trách nhiệm được giao, xứng đáng với niềm tin cậy của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, đồng chí Trần Quốc Vượng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bốn Văn phòng Trung ương và gia đình mạnh khỏe, an khang và chúc bốn Văn phòng với khí thế mới, quyết tâm mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên thay mặt lãnh đạo bốn Văn phòng báo cáo những nét cơ bản phối hợp giữa bốn Văn phòng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Trong đó khẳng định, trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác, bốn Văn phòng Trung ương đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ trong công tác phục vụ việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của lãnh đạo cấp cao; theo dõi, nắm bắt tiến độ, kịp thời đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch.

Trong phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bốn Văn phòng đã thường xuyên nghiên cứu, đề xuất, tham mưu tổng hợp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình mới của đất nước. Công tác tham mưu tổng hợp của bốn Văn phòng ngày càng tiến bộ, thể hiện ra vai trò cơ quan đầu mối, điều phối giúp việc trực tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tổ chức, điều hành công việc, điều hòa hoạt động của các cơ quan.

Để chuẩn bị tốt chương trình, nội dung phục vụ các cuộc làm việc định kỳ của lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo bốn Văn phòng đã duy trì đều đặn các cuộc hội ý hằng tháng và thường xuyên liên hệ, trao đổi, chia sẻ thông tin, xây dựng báo cáo chung của bốn Văn phòng. Qua đó, góp phần giúp lãnh đạo chủ chốt nắm bắt được tình hình toàn diện, cụ thể, sâu sát, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề đột xuất, phát sinh, nhất là đối với những vấn đề hệ trọng, cấp bách của quốc gia, những vấn đề được người dân, dư luận xã hội quan tâm.

Nêu ý kiến tại Hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đều đánh giá năm 2019 vừa qua bốn Văn phòng Trung ương đã phối hợp đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác phối hợp ngày càng đi vào nền nếp, toàn diện hơn, phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu, phục vụ, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm cao, sự tận tuỵ, chu đáo và chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

Bốn Văn phòng Trung ương cũng xác định năm 2020 là năm nhiều sự kiện đối nội, đối ngoại quan trọng của đất nước, vì vậy bốn Văn phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sâu sát hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Thanh Mai