leftcenterrightdel

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh.

* Trong hai ngày 6 và 7/8, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tích cực lãnh đạo, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Trong 5 năm có 92,8% doanh nghiệp trong khối bảo toàn vốn, 85,5% doanh nghiệp làm ăn có lãi, không có doanh nghiệp phá sản. Tổng doanh thu đạt 209.065 tỷ đồng, bình quân tăng 18,4%/năm; tổng nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 10.769 tỷ đồng, tăng bình quân 23%/năm; lợi nhuận đạt 10.410 tỷ đồng; bảo đảm việc làm ổn định cho trên 27.000 lao động với mức thu nhập bình quân cuối nhiệm kỳ đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng (tăng 33% so với đầu nhiệm kỳ). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện với tổng kinh phí ủng hộ trên 90,7 tỷ đồng, hiến tặng trên 4.500 đơn vị máu... Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 18 tổ chức Đảng, kết nạp mới được 1.240 đảng viên, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 70%/năm, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 93,7%/năm. Nhiều năm liền Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh được Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh.

leftcenterrightdel

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh xác định mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kỳ là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững, mạnh toàn diện, bảo đảm hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng đi vào thực chất, hiệu quả, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng; quan tâm lãnh đạo, đồng hành tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất- kinh doanh theo hướng ổn định, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập; thường xuyên định hướng, chỉ đạo để phát huy vai trò, vị trí của các tổ chức đoàn thể; coi trọng công tác quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội; củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Phú Thọ”. Đồng thời đề ra 12 chỉ tiêu phấn đấu; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong hai ngày 5 và 6/8, Đảng bộ huyện Tân Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tài nguyên thiên nhiên; xây dựng huyện Tân Sơn phát triển bền vững”.  234 đại biểu đại diện cho trên 4.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.  

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Tân Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Quy mô kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phát triển toàn diện cả về năng suất và chất lượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 7,51%; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân đạt hơn 100 triệu đồng/1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tăng bình quân hằng năm 20,06%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 3.912 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm 4,13%; giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 24,3 triệu đồng/người/năm, tăng 9,1triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Huyện được Chính phủ công nhận ra khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước, hoàn thành mục tiêu trước 2 năm so với kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chỉ đạo toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Tân Sơn xác định nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy sức mạnh, hiệu quả, hiệu lực của cả hệ thống chính trị với nhiệm vụ trọng tâm: “Xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt; phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”; đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường công tác quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; củng cố vững chắc quốc phòng an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, xây dựng huyện Tân Sơn phát triển bền vững.

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện Tân Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Tân Sơn nhiệm kỳ 2020-2025  đã bầu BTV Huyện ủy gồm 13 đồng chí; đồng chí Phạm Thanh Tùng, TUV, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội./.

PV (tổng hợp)