leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố (TP), Trưởng ban Chỉ đạo Quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội khi kết luận phiên họp thứ mười tám của Ban Chỉ đạo về đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra ngày 14/7.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo TP đã tập trung thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội”, đến nay, toàn TP có 11 quận, huyện, thị xã; 515/579 xã, phường, thị trấn và 3.520/7.527 thôn, tổ dân phố sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách. Thực hiện sắp xếp các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, toàn TP cũng giảm từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ dân phố; giảm được 2.708 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Đồng thời ban hành Đề án số 32-ĐA/TU ngày 19/6/2020 về “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội”, bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 1/7/2020. Dự kiến, sau sắp xếp theo đề án này, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP sẽ giảm 4 lãnh đạo cấp phó (16%), giảm 13 lãnh đạo cấp phòng, ban (21,67%); ở cấp huyện trung bình cũng giảm từ 3-4 cấp phó chuyên trách/địa phương.

Đáng chú ý, thực hiện Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội”, Đảng đoàn HĐND TP đã chỉ đạo, cơ bản hoàn thành 2/3 nội dung. Đó là xây dựng, đề xuất cơ chế giám sát của HĐND TP, quận với UBND phường; đổi mới phương thức hoạt động của HĐND TP, các quận, huyện, thị xã, các xã, thị trấn và xây dựng dự thảo Đề án rà soát tổ chức bộ máy HĐND các quận, huyện, thị xã, các xã, thị trấn. Đảng đoàn HĐND TP cũng đã có đề xuất tổ chức bộ máy và số lượng đại biểu HĐND các quận, huyện, thị xã.

Tại phiên họp, Ban Cán sự đảng UBND TP cũng xin ý kiến Ban Chỉ đạo về tờ trình về việc tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Báo cáo về nội dung này, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà cho biết, đến ngày 10/8/2020 là kết thúc 2 năm thí điểm. Qua đánh giá, tham khảo ý kiến các bộ, ngành trung ương, nhất là tính hiệu quả của mô hình này, TP dự kiến trình Chính phủ tiếp tục cho thực hiện mô hình thí điểm thêm 3 năm, kể từ ngày 10/8/2020…

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Vương Đình Huệ đánh giá, mặc dù trong bối cảnh khó khăn, nhất là chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn của các thành viên, Ban Chỉ đạo đã thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra, thể hiện sự lãnh đạo tập trung, chỉ đạo quyết liệt và đem lại kết quả rõ nét. Kết quả sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đã góp phần quan trọng giúp giảm tỷ trọng chi thường xuyên trên tổng chi ngân sách nhà nước của TP từ 58,8% năm 2016 xuống còn 51,2% năm 2020. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao với chỉ số cải cách hành chính của TP luôn ở tốp dẫn đầu cả nước.

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Trong đó, nhấn mạnh việc nhiều cán bộ lãnh đạo không đủ tuổi tái cử tự nguyện xin nghỉ trước thời hạn là rất đáng trân trọng. 

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu quá trình thực hiện tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế phải thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thể hiện tính nhân văn của Thủ đô. Tuyệt đối không sắp xếp cơ học, phải lấy hiệu quả là đích cuối cùng.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện các tờ trình, đề án đã báo cáo tại phiên họp, nhất là phải rà soát lại các cơ sở pháp lý để bảo đảm các đề xuất phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Căn cứ vào các cơ sở pháp lý, nếu nội dung nào thuộc thẩm quyền của thành phố thì chủ động triển khai thực hiện luôn, nội dung nào phải báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, trình Chính phủ thì khẩn trương thực hiện quy trình cần thiết.

Chỉ đạo các nội dung cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, sớm hoàn thiện Đề án về thí điểm thi tuyển một số chức danh để triển khai từ năm 2021. Đối với việc thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã, đồng chí nhất trí tiếp tục đề xuất thí điểm tiếp 3 năm. Ban Cán sự đảng UBND TP khẩn trương hoàn thiện tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến, trình Chính phủ xem xét, quyết định. Đảng đoàn HĐND TP tiếp tục triển khai Kế hoạch số 171-KH/TU; sớm trình Thành ủy xem xét, cho ý kiến về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường, cũng như Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường nghỉ công tác khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Ban Tổ chức Thành ủy sớm tham mưu, xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng lưu ý, các cơ quan được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ các công việc cụ thể như hoàn thành xét tuyển đối với các giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước; nghiên cứu mô hình tổ chức Trung tâm Điều hành thông minh TP, trước mắt tập trung thực hiện chức năng điều hành giao thông thông minh; tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động các ban quản lý đầu tư xây dựng sau 3 năm sắp xếp; tiếp tục sắp xếp các cơ quan báo chí theo kế hoạch, trước mắt ưu tiên hỗ trợ các cơ quan báo chí khó khăn.../.       

 

Tin, ảnh: Trung Anh