Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các tập thể. (Ảnh: NK)

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Năm 2018, Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”. Với tinh thần “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, sâu sát, chủ động, sáng tạo, tập trung quyết liệt và hiệu quả”, sự đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, phối hợp.Công tác dân vận của các cấp chính quyền có chuyển biến tích cực.Việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Việc nắm bắt, theo dõi, kiểm tra tình hình công tác dân vận ở cơ sở được đổi mới.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Việc nắm bắt, theo dõi, kiểm tra tình hình công tác dân vận ở cơ sở được đổi mới. Trong năm qua, công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn được coi trọng, trở thành nền nếp và hiệu quả cao. Ở cấp Thành phố đã tổ chức 4 cuộc tiếp xúc, đối thoại; 30/30 quận, huyện, thị xã tổ chức 217 hội nghị và 584/584 xã, phường, thị trấn 1.056 hội nghị. Qua các hội nghị, những kiến nghị, đề xuất của nhân dân đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, chỉ đạo giải quyết kịp thời, qua đó tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Việc phối hợp công tác giữa khối dân vận với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được tăng cường, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bên cạnh những kết quả trên, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số việc còn tồn tại, hạn chế, như: Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân còn nhiều hạn chế; việc xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước trong cộng đồng dân cư ở một số nơi còn hình thức, chậm được sửa đổi; công tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp ở một số địa phương chậm đổi mới; việc đăng ký, triển khai mô hình “Dân vận khéo” ở một số đơn vị còn hạn chế...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhấn mạnh yêu cầu trong năm 2019, công tác dân vận phải trở thành động lực quan trọng để huy động mọi nguồn lực xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2019. “Mỗi cán bộ dân vận phải sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là khi thành phố triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng", Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Đồng chí cho rằng, việc nắm thông tin, tạo sự đồng tình ủng hộ của nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để từ đó tham mưu cho cấp ủy các cấp đề ra những quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tế. Do đó, công tác dân vận phải làm tốt nhiệm vụ này.

Lưu ý việc tập trung giải quyết bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng yêu cầu công tác dân vận cần bám sát việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác dân vận chính quyền để từ đó phát huy nguồn lực của người dân, vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. Ngoài ra, cần nỗ lực thực hiện tốt quy chế đối thoại với nhân dân để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác dân vận đã được trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương và thành phố./.

 

 

 

Nam Khánh