leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Đại hội. 

Dự đại hội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị…

Hoàn thành và vượt 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Quận ủy (khóa V), Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, 5 năm qua, vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong quận, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V trình bày tại đại hội nêu rõ, 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân tiếp tục giữ vững và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo quận phát triển toàn diện, bền vững, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ quận đề ra trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Nổi bật là kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá ở tất cả các ngành, với tốc độ tăng trưởng bình quân 9%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt kết quả tốt, trong đó 3 năm liền (2015-2017) vượt kế hoạch thành phố giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm đạt 26.595 tỷ đồng, tăng bình quân 19,65%/năm.

leftcenterrightdel
  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Liên tục 5 năm liền (2015-2019) ngành Giáo dục và Đào tạo quận xếp thứ Nhất ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô; có thêm 10 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó có Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân đạt chất lượng cao). Là quận đầu tiên của thành phố thực hiện thí điểm mô hình Tổ dân phố văn hóa “5 không”, bước đầu đạt kết quả tích cực, được sự đồng thuận trong nhân dân. Chỉ số cải cách hành chính của quận 3 năm liền (2016, 2017, 2018) xếp thứ 5/30 quận, huyện, thị xã của thành phố. Đã kết nạp được 1.164 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân đặt mục tiêu tổng quát là sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh và tập trung nguồn lực tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Cụ thể, quận sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đô thị; nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý đô thị; phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo cả về quy mô và chất lượng; bảo đảm an sinh xã hội, môi trường đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp...

Sớm đưa Thanh Xuân trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá cao những kết quả đạt được của quận trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời yêu cầu Đại hội cần tiếp tục đánh giá đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế của quận trong sự phát triển chung của thành phố để xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quận trong những năm tới. Chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh và phát huy mọi nguồn lực tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó, Đảng bộ quận Thanh Xuân cần tiếp tục triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt một cách có hiệu quả, sớm đưa Thanh Xuân trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao ở phía Tây Nam của thành phố; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là công tác quản lý quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị, đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng cho rằng, là địa bàn có nhiều di tích lịch sử văn hóa và lễ hội truyền thống, Đảng bộ quận cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của Thủ đô, đặc biệt là khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mô hình tổ dân phố “5 không”.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa mới ra mắt Đại hội. 

Cùng với đó, cần tăng cường củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo thuận lợi cho phát triển.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ quận Thanh Xuân thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân quận nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chung của quận.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư và hai Phó Bí thư Quận ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu tái đắc cử chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân khóa VI.

Đại hội đã bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ quận Thanh Xuân dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội./.

Hiền Nguyễn