Từ ngày 27- 29/7, Đảng bộ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có 299 đại biểu chính thức, đại diện hơn 12.000 đảng viên thuộc 68 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội. 

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện Thủy Nguyên phát huy sức mạnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, cố gắng vượt bậc, đạt được những thành tựu nổi bật, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm kỳ, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Trong đó, có 10/15 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, trước thời gian so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra. Mức độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 15,6%/năm. Tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành chuyển dịch nhanh, theo đúng hướng. Thủy Nguyên trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của thành phố và khu vực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 tăng gấp 1,72 lần so với năm 2015. Đầu tư xã hội tăng bình quận 19,6%; thu ngân sách nhà nước thường xuyên tăng bình quân 19,5%; 35/35 xã hoàn thành nông thôn mới (NTM).

 Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông có bước phát triển đột phá; quốc phòng- an ninh được củng cố vững chắc; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, môi trường kinh doanh và đời sống nhân dân an toàn, thân thiện. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng luôn được xác định có vai trò và nhiệm vụ then chốt; đội ngũ cán bộ, đảng viên được củng cố, nâng cao dần phát huy và khẳng định vai trò hạt nhân trong mọi lĩnh vực được giao…

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ huyện Thủy Nguyên xác định 6 phương hướng phát triển với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị văn minh, hiện đại;Trung tâm hành chính – chính trị, công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao của thành phố; có hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; quốc phòng - an ninh đảm bảo; hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đời sống của nhân dân nâng cao”. Đồng thời, Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá cần tập trung thực hiện là: Xây dựng và thực hiện quy hoạch theo hướng đô thị đồng bộ, hiện đại; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là giao thông trục chính, đảm bảo kết nối với các địa phương trong vùng và khu vực và đẩy mạnh giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Cải cách hành chính đảm bảo thực chất, hiệu quả; làm tốt công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng các nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ huyện Thủy Nguyên khóa XXV. Đồng chí Phạm Văn Lập, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy khóa XXIV tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Bí thư huyện ủy Thủy Nguyên khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm cao./.

Tin, ảnh: Cao Thanh Đông - Anh Tuấn