Đồng chí Võ Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ.

Trong 2 ngày 14 và 15/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng Võ Văn Dũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, Thành ủy Cần Thơ về công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương.

* Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, ngày 14/11, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho rằng, tỉnh Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực, đạt được các thành tựu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thu hút đầu tư, khai thác thế mạnh nông nghiệp. Quốc phòng được củng cố, an ninh được đảm bảo, công tác phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đề nghị, tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy những kinh nghiệm tốt, khắc phục hạn chế, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó tăng cường sự thống nhất của cán bộ, đảng viên, rút ra chủ trương, quan điểm mới của Đảng để quán triệt. Đặc biệt công tác tuyên truyền phải xác định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, làm người dân thấy rõ việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm không làm chậm sự phát triển mà ngược lại còn làm trong sạch bộ máy, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng đã tiếp thu ý kiến Đoàn công tác và đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy những mặt đạt được, khắc phục khuyết điểm Đoàn công tác đã nêu ra để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh ngày càng hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang mong muốn, trong thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương quan tâm theo dõi để có những chỉ đạo nhằm giúp tỉnh Hậu Giang thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hình ảnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Trong thời gian qua, tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó, nổi bật là công tác quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện bài bản, trở thành công việc thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; việc phát hiện và xử lý tham nhũng được thực hiện quyết liệt, nghiêm minh, đạt hiệu quả cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ trong xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Tỉnh thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác, đoàn kiểm tra của Trung ương.

* Tại buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ, các thành viên Đoàn công tác và lãnh đạo, các sở, ngành, địa phương TP Cần Thơ thảo luận về ưu điểm, hạn chế, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng của TP Cần Thơ thời gian qua.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của TP Cần Thơ. Trong đó, việc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm, thực hiện nghiêm túc; các giải pháp phòng ngừa được chỉ đạo đồng bộ, nhất là giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai về công tác cán bộ... Các vụ việc tham nhũng được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh; các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với thành phố được cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc.

Hình ảnh tại buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phân tích, chỉ ra một số hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố; đồng thời đề nghị, thời gian tới, TP Cần Thơ cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chủ trương, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng. Thành phố cần tăng cường kiểm tra, thanh tra để phòng ngừa tham nhũng; tích cực làm rõ các vụ việc vi phạm, với tinh thần vi phạm đến đâu, xử lý đến đó; xử lý các vụ việc vi phạm, tham nhũng trên tinh thần không có vùng cấm, có tình, có lý, tạo sự răn đe. Cần quan tâm nâng cao đời sống và tăng cường giáo dục liêm chính, đạo đức, văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm bảo vệ và biểu dương những người mạnh dạn tố giác tham nhũng; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.../.

Hiền Nguyễn