Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh:TH)

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, một số chuyên gia, nhà khoa học.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 là một nội dung rất quan trọng. Chính vì vậy, việc tổ chức lấy ý kiến dân chủ, rộng rãi, công khai trong các tổ chức thành viên; các Hội đồng tư vấn; các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, đại biểu dân tộc, tôn giáo; các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam sẽ góp phần giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoàn thiện văn kiện để trình đại hội vào ngày 19/9/2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự tập trung góp ý vào tiêu đề của báo cáo chính trị, chủ đề của Đại hội, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả chương trình hành động Đại hội VIII MTTQ Việt Nam; mục tiêu và chương trình hành động Đại hội IX MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham gia 6 nhiệm kỳ Đại hội, GS.TS Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học giáo dục và Môi trường bày tỏ đồng tình với tiêu đề của Đại hội với chủ đề Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển. GS Minh bày tỏ, mục tiêu của Đại hội phải tạo được những cái mới, cần được thể hiện với các xu thế, tình hình mới trong và ngoài nước có nhiều biến động phức tạp khó lường.

GS.TS Nguyễn Ngọc Minh cho rằng, ngay trong tình hình nội tại của đất nước cần nhấn mạnh về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Quan trọng nhất, có lẽ làm sao để tạo được sinh lực mới cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. “Để tao sinh lực mới trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt vai trò Mặt trận là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện cần có tiếng nói và cách tiếp cận đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức đặc thù, các cá nhân tiêu biểu đóng góp giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan trực tiếp đến đời sống người dân nảy sinh trong quá trình phát triển” – GS Minh phát biểu.

Bên cạnh đó, GS Minh cũng bày tỏ quan điểm MTTQ phải thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân tham gia thực hiện tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra tạo sự đồng thuận giữa Đảng và nhân dân. Trong vai trò và vị trí của MTTQ là phát huy dân chủ tạo đồng thuận xã hội, MTTQ các cấp cần tiếp tục quan tâm, lắng nghe, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, tham gia giải quyết những vấn đề xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cấp cơ sở; tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân góp công sức trí tuệ, tạo động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế của đất nước. “Mặt trận cũng cần có nhiều hình thức, nội dung phong phú vận động tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong khu dân cư, cũng như nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội”- GS Minh đề xuất.

Ở một góc nhìn khác, GS.TS Trần Đình Thiên, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, mạng xã hội đang ảnh hưởng mạnh mẽ, Mặt trận cần quan tâm coi đây là một công cụ, một sức mạnh trong thời kỳ kỷ nguyên số. Một trong những vấn đề được ông Thiên đưa ra,đó chính là việc Mặt trận phải tự làm mới... 

"Công cụ mạng đang tạo ra một sức mạnh to lớn. Nếu Mặt trận vẫn dùng phương thức cổ truyền thì không theo kịp được. Mặt trận phải tận dụng sức mạnh ấy để nắm được tình hình nhân dân, từ đó kịp thời tư vấn, góp ý cho Đảng, Chính phủ, Quốc hội ", GS Trần Đình Thiên đề xuất.

GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật đề nghị bổ sung thêm sự tác động của đời sống xã hội đối với công tác Mặt trận; đồng thời cần khái quát hơn các bài học kinh nghiệm. Cần có cách làm mới và nâng cao nhận thức của nhân dân về vấn đề giám sát và phản biện xã hội

Cùng quan điểm, GS.TS Nguyễn Đăng Dung, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật nhấn mạnh đến yếu tố làm thế nào để văn kiện Đại hội chính xác hơn và phải thể hiện sự thay đổi trong nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng và chỗ đứng mới cho công tác Mặt trận. Muốn thế công tác Mặt trận không thể giậm chân tại chỗ mà phải nêu cao tiếng nói phản biện, nhất là những phản biện vấn đề nổi cộm trong xã hội…

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh:TH)

Các đại biểu cũng để xuất Mặt trận cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các dự báo thay đổi của cơ cấu xã hội, các giai tầng phù hợp với xu thế và những nhu cầu phát triển và hội nhập. Các việc làm hôm nay sẽ lạc hậu so với những ngày tiếp theo, cần thấy trước để ứng phó và đề xuất hợp lý với Đảng và Nhà nước. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ này, Mặt trận phải ngày càng quan tâm đến những vấn đề của chính mình như: Giải pháp đổi mới tổ chức, tinh gọn và hiệu quả, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ Mặt trận. Phương thức hoạt động của Mặt trận phải đi được vào lòng dân làm sao để Đảng nói dân tin, Mặt trận và đoàn thể vận động dân theo, chính quyền làm dân ủng hộ…/.

Thu Hà