leftcenterrightdel

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) 

Ngày 31/7, tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hà Tĩnh qua các thời kỳ cùng 189 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 đảng viên toàn thành phố Hà Tĩnh.

Đại hội xác định chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết; đảm bảo quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; xây dựng thành phố Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước thông minh, hiện đại, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX. Thành phố Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Kinh tế thành phố duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 10,8%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 38,6 triệu đồng (năm 2015) lên 54,2 triệu đồng (năm 2020), tăng gần 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt 4.526 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt, thành phố Hà Tĩnh là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về huy động nguồn lực toàn xã hội với tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 20.231 tỷ đồng, tăng 65,3% so với giai đoạn 2011-2015.

leftcenterrightdel
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) 

Về thực hiện Đề án xã hội hoá huy động nguồn lực xây dựng đô thị loại II, thành phố Hà Tĩnh tổ chức sáng tạo, đồng bộ, toàn diện, đạt hiệu quả cao, khơi dậy sự tham gia tích cực của người dân, các doanh nghiệp, nhất là phong trào làm thảm nhựa đường giao thông, chỉnh trang đô thị. Tổng nguồn lực huy động từ năm 2016 đến nay đạt trên 9.265 tỷ đồng, bằng 186% so với Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực đề ra. Đến nay, 10/10 phường đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị…

Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong xã hội. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều đổi mới, đạt kết quả rõ nét. Công tác cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, đảm bảo đúng quy trình và điều kiện tiêu chuẩn quy định, phù hợp với tình hình mới, nhất là các quy định về tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, quy định chấm điểm cán bộ hằng tháng, quy định công khai xin lỗi...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020- 2025 xác định một số mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 11%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại – dịch vụ (trên 65%), công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng (dưới 35%) và nông nghiệp - thủy sản (dưới 1%); thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/năm; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 130 triệu đồng/ha; xây dựng 5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu; xây dựng 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm trên 1%; 100% phường, xã giữ vững tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế; 100% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; đạt điểm tối đa 58/59 tiêu chuẩn đô thị loại II…

Đại hội xác định 3 mũi đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu, hiện đại hóa nền hành chính; Đẩy mạnh huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thoát nước, thu gom và xử lý nước thải; Tập trung công tác quản lý trật tự đô thị, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng tình với những đánh giá cũng như phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh phải thường xuyên thực hiện có hiệu quả, đồng bộ nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, với vai trò là vị trí trung tâm kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh, thành Hà Tĩnh phải có những đột phá về tư duy, gắn chặt mối quan hệ, phối hợp giữa phát triển thành phố Hà Tĩnh trong tổng thể xây dựng tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

leftcenterrightdel

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) 

Phó Bí thư Thường trực Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Mục tiêu hướng đến là xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Điều này đòi hỏi Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh cần đặt ra những giải pháp mang tính bứt phá. Trong đó tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là ứng dụng chuyển giao công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ; coi trọng bảo đảm môi sinh, môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; khai thác hiệu quả các lợi thế về dư địa, tiềm năng, đưa kinh tế thành phố bứt phá hơn nữa, xứng đáng là đầu tàu dẫn dắt kinh tế của cả tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng; đóng góp giải pháp đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Dương Tất Thắng được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Nhóm PV