Chiều 11/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và trao Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1558/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho PGS.TS. Bùi Nhật Quang.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, một trong những sứ mệnh quan trọng đối với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội - trung tâm khoa học lớn của quốc gia có hơn 2.000 cán bộ, viên chức - là thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học xã hội Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào hoạch định đường lối, chính sách phát triển, đóng góp vào sự vươn tầm quốc tế về khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam. Các nghiên cứu của Viện phải góp phần làm sáng tỏ đường lối phát triển đất nước giai đoạn mới với tinh thần khoa học, đổi mới sáng tạo.

Đánh giá cao những đóng góp của Viện thời gian qua đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Thủ tướng cho rằng, thành tích của Viện còn khiêm tốn, nhiều nghiên cứu còn nặng tính lý thuyết, chưa giải quyết được các nhu cầu thực tiễn, cấp bách. Đội ngũ đông nhưng số lượng các chuyên gia, nhà khoa học có năng lực chuyên môn cao còn ít, thiếu vắng học giả có uy tín khoa học và tầm ảnh hưởng quốc tế. Viện vẫn còn thiếu những đóng góp có khả năng ảnh hưởng đến tri thức nhân loại mang dấu ấn Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn, các đề tài nghiên cứu giảm bớt tính lý thuyết; không nghiên cứu chỉ để làm dày thêm các tủ lưu trữ trong thư viện. Nghiên cứu là cần thiết, nhất là nghiên cứu cơ bản, nhưng phải gắn với thực tiễn. Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục thay đổi tư duy, kỹ năng và cả văn hóa làm việc để bắt kịp thực tế và thích ứng với thị trường; vừa là nhà khoa học giỏi, vừa là nhà tư vấn giỏi cho cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị. 

Nhân dịp này, Thủ tướng nêu ra 5 yêu cầu lớn đối với Viện, cũng là nhiệm vụ của tân Chủ tịch Viện. Trước hết, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả chất lượng các viện nghiên cứu khoa học. Chấn chỉnh công tác đào tạo, sản phẩm đầu ra trong đào tạo phải xứng đáng với danh tiếng, uy tín của Viện. Viện không phải là phép cộng đơn thuần của các đơn vị thành viên mà phải có bản sắc riêng, mục tiêu lớn, chiến lược rõ ràng, có sản phẩm xứng đáng.

Thứ hai, phải bắt nhịp hơi thở của cuộc sống trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Từ đó, đưa ra giải pháp mới giải quyết các vấn đề xã hội của Việt Nam. 

Thứ ba, khẳng định Chính phủ cam kết duy trì ngân sách hỗ trợ cho Viện, Thủ tướng mong muốn Viện cần chủ động đổi mới mô hình và xây dựng cơ chế tài chính bền vững thông qua các nguồn tài trợ phù hợp, hợp pháp. 

Thứ tư, các nghiên cứu không được bỏ vào ngăn kéo mà phải được công bố công khai toàn văn trên trang web của Viện để xã hội và các nhà khoa học khắp nơi tiếp cận, sử dụng.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi Lễ.

Thứ năm, Viện cần đổi mới cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy tối đa nội lực, mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập có hiệu quả vào chuỗi giá trị tri thức nhân loại, đặc biệt là xây dựng lực lượng nghiên cứu của Viện kết nối với các nhà nghiên cứu người Việt trên toàn thế giới; không hành chính hóa các nhà khoa học, đổi mới cơ chế hướng đến quản lý theo kết quả, giảm các thủ tục hành chính phiền hà, tạo thuận lợi, động lực tốt cho các nhà khoa học.

Thủ tướng đề nghị Viện phải nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề như tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0, toàn cầu hóa trong xu thế mới, các xung đột kinh tế thương mại giữa các cường quốc có quan hệ với Việt Nam, vấn đề chủ quyền biển đảo, biến đổi khí hậu, chênh lệch giàu nghèo, giữ gìn truyền thống văn hóa, vấn đề gia đình và kinh tế thị trường, vấn đề dân tộc, tôn giáo…

 “Tôi tin rằng đồng chí Bùi Nhật Quang sẽ là hạt nhân đoàn kết, đưa Viện tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, xứng đáng với truyền thống 66 năm xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”, Thủ tướng nói.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận trọng trách mới, PGS. TS Bùi Nhật Quang khẳng định, sẽ nỗ lực quyết tâm phấn đấu, đóng góp sức lực và trí tuệ vào sự phát triển của Viện; khắc phục các mặt tồn tại; góp sức cùng với Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xây dựng một tập thể đoàn kết, nhất trí, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng Viện ngày càng phát triển, xứng đáng là đơn vị đầu tàu của cả nước về nghiên cứu khoa học và xã hội.

 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang, sinh năm 1975, quê quán Hà Nội. Ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Kinh tế năm 2003 và được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận học hàm Phó Giáo sư Kinh tế năm 2012. Ông bắt đầu công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam từ năm 1995 và trải qua nhiều vị trí công tác. Năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông rồi sau đó kiêm nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông.

Năm 2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động luân chuyển ông về tỉnh Ninh Thuận, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, sau đó được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Tháng 1/2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Bùi Nhật Quang được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ năm 2016 đến tháng 11/2019, PGS.TS. Bùi Nhật Quang được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, sau đó là Phó Chủ tịch phụ trách Viện./.

Vy Thảo