leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và thông qua chương trình năm 2020 trong chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, trong năm 2019 với tinh thần thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tích cực vào công tác Mặt trận, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội, góp phần quan trọng hoàn thành Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” được MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phối hợp triển khai thiết thực, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước.

Các hoạt động chăm lo cho người nghèo được đẩy mạnh phối hợp từ Trung ương đến cơ sở với nhiều chương trình thiết thực, thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Chương trình truyền hình và phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 đã được tổ chức thành công. Ngay sau khi kết thúc chương trình, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo Trung ương đã triển khai việc hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên các hộ nghèo ở vùng thiên tai, bão lũ.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng được tổ chức sôi động trên địa bàn cả nước với nhiều hoạt động thiết thực. Bên cạnh đó, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” cũng được phát động, triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tuy nhiên, công tác vận động các phong trào thi đua, các cuộc vận động giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc còn chồng chéo về đối tượng, nội dung; chất lượng chưa đồng đều, chưa xác định được trọng tâm, trọng điểm; chưa phát huy, tận dụng tốt vai trò của mỗi cơ quan, tổ chức. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở một số địa phương của một số tổ chức còn hình thức, do đó chất lượng hạn chế. Sự theo dõi, đôn đốc, tiếp thu, phản hồi việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, sau phản biện xã hội ở một số nơi chưa được chú trọng...

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tham dự thống nhất cho rằng để nâng cao kết quả triển khai công tác phối hợp thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa để phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo nhằm thực hiện hiệu quả các mặt công tác đã đề ra. Các chương trình hành động của Mặt trận cần được triển khai theo hướng ngày càng thiết thực, gắn với lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các tổ chức thành viên ở Trung ương cần thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, làm cơ sở đánh giá chuyên môn hằng năm của tổ chức.

Trong đó, cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đó như: Phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe nhân dân…

Đối với việc vận động hỗ trợ người nghèo, các đại biểu nhấn mạnh đến việc Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động sự tự nguyện, ủng hộ của cá nhân, hộ gia đình, các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ người nghèo thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đánh giá về kết quả phối hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho rằng, công tác phối hợp đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động và phát huy sáng kiến, khơi dậy sự tích cực, chủ động của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng đất nước. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức đoàn thể, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên không ngừng được nâng cao về chất lượng, tăng về số lượng và phù hợp với nhiều đối tượng, khắc phục được điểm hạn chế cơ bản như tình trạng hành chính hóa trong công tác.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, do vậy, theo ông Hầu A Lềnh, việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua là yêu cầu rất cần thiết, qua đó góp phần vận động các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được về công tác phối hợp ở những năm qua, rút ra những kinh nghiệm và đề xuất nội dung phối hợp mang tính thực chất, sâu sát, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cũng như phù hợp với điều kiện của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Đồng thời, để chương trình phối hợp hiệu quả hơn nữa, mỗi năm Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nên chọn một hoặc hai việc có trọng tâm, trọng điểm và làm cho rốt ráo; cuối năm có tổng kết và Mặt trận sẽ là đầu mối tổng hợp để báo cáo Ban Bí thư…/.

Tin, ảnh: Thu Hà