Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 29/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao về công tác phòng chống tham nhũng tại Bộ Ngoại giao.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các thành viên trong Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; các đồng chí trong Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Bộ và thủ trưởng một số đơn vị có liên quan.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, thay mặt cho Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018 của Bộ Ngoại giao. Theo đó, do đặc thù của Ngành ít có những dự án, đề án sử dụng nhiều vốn ngân sách, các đơn vị sự nghiệp phục vụ nhiệm vụ chính trị là chủ yếu, Ban cán sự, tập thể Lãnh đạo Bộ gương mẫu, chỉ đạo sát sao công tác phòng chống tham nhũng, công tác kiểm tra, giám sát được nghiêm túc thực hiện nên có thể khẳng định không có, hoặc ít nhất cho đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện vụ việc tham nhũng của cá nhân hay tập thể, không có trường hợp người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng trong đơn vị, không có sai phạm, tội phạm kinh tế.

Bộ Ngoại giao không có công dân đến khiếu nại, tố cáo liên quan đến phòng chống tham nhũng. Trong 9 tháng qua, Bộ Ngoại giao tiếp nhận 111 đơn, thư phản ánh, kiến nghị, trong đó có 34 đơn, thư thuộc thẩm quyền với nội dung đề nghị hướng dẫn về thủ tục hoặc phản ánh quy trình nộp, cấp hồ sơ lãnh sự tại các Cơ quan đại diện. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị và Cơ quan đại diện  hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Đại diện Tổ công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm kể cả về tài liệu và bố trí cán bộ làm việc với Tổ công tác; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao được triển khai đầy đủ, đúng quy định. Đặc biệt, Bộ Ngoại giao đã triển khai sâu rộng các biện pháp phòng ngừa, nhất là trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ, quản lý tài chính, xây dựng cơ bản…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho rằng, kết quả kiểm tra cho thấy, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng nhất là trong cải cách hành chính, luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí việc làm, quản lý chi tiêu ngân sách, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của công chức, viên chức...

Qua hai lần thanh tra công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ tại Bộ Ngoại giao, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kết luận trong 10 năm qua, không phát hiện trường hợp bổ nhiệm trái quy định tại Bộ Ngoại giao.

Trong quản lý và sử dụng tài sản công và chi ngân sách, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo, đôn đốc sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới nhiều văn bản nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, thực hiện đúng quy định về quản lý dự án và tổ chức đấu thầu mua sắm, xây dựng cơ bản, giảm chi tiêu thường xuyên, quản lý chặt chẽ việc chi tiêu nội bộ.

Về xây dựng thể chế, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành 2 Nghị định hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cơ quan đại diện; quy định về tiêu chuẩn, định mức tài sản công của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; chỉ đạo xây dựng, ban hành nhiều chương trình hành động, quy định về cải cách bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác, đẩy mạnh thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng; phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ qan chức năng xây dựng Báo cáo tự đánh giá quốc gia theo chu trình 2 trong khuôn khổ thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng.

Trong thời gian tới, đồng chí Tô Lâm đề nghị, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng.

Cùng với đó, Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng, bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nội dung chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Ngoại giao; chống tư tưởng chủ quan, tích cực, chủ động hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị toàn ngành Ngoại giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn, tiếp thu các ý kiến phát biểu của đoàn công tác; nhấn mạnh việc kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Bộ Ngoại giao là “hết sức cần thiết”, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực, không có vùng cấm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao xác định công tác phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để bảo đảm duy trì đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, từ lãnh đạo cho đến cán bộ, người lao động của Bộ.

Cùng với đó, Bộ Ngoại giao xác định ba lĩnh vực trọng tâm dễ phát sinh tiêu cực để có những biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả như công tác cán bộ, quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công và công tác lãnh sự.

Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ cũng được thực hiện chặt chẽ, minh bạch và công khai. Cơ chế tập sự 2 năm được áp dụng đối với tất cả các vị trí quản lý và ngày càng được bổ sung các tiêu chuẩn mới, nhất là tiêu chuẩn về kinh nghiệm thực tiễn. Hơn nữa, việc bổ nhiệm cán bộ tập sự chỉ được thực hiện khi đơn vị thực sự có nhu cầu và phải qua đánh giá của Hội đồng tuyển dụng.

Phó Thủ tướng khẳng định Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục chỉ đạo để tiếp tục có những biện pháp hữu hiệu trước hết là nhằm ngăn ngừa tham nhũng, đồng thời xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ có vi phạm./.

Minh Anh