Trong hai ngày 16 và 17/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ-Bác Tôn

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp, các ngành phát động. Qua đó đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Kinh tế tăng trưởng cao, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) tăng bình quân 12,33% (giai đoạn 2015- 2018). Quy mô nền kinh tế tính đến cuối năm 2018 đạt 91.000 tỷ đồng; thu ngân sách năm 2018 đạt 23.741 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa của Nhà nước và của tỉnh được triển khai thực hiện có kết quả. Đời sống của đại đa số các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 12,10% (năm 2014) xuống còn 7,57% (năm 2018)…

Cùng với những kết quả tích cực đó, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động đóng góp Quỹ vì người nghèo hơn 18,4 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, Quảng Nam đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 2.427 nhà ở cho hộ nghèo. Cùng với Quỹ vì người nghèo, Mặt trận các cấp cũng đã vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị và người dân xây dựng Quỹ cứu trợ cấp tỉnh được hơn 54,8 tỷ đồng. Quỹ đã giải ngân hỗ trợ cho 462 hộ gia đình gặp nạn; xây dựng và sửa chữa 1.487 nhà ở; hỗ trợ hàng chục nghìn gia đình bị thiệt hại do thiên tai… Cạnh đó, thông qua việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã tham gia hiến đất, đóng góp các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Từ chương trình này, toàn tỉnh đã huy động được hơn 7.248 tỷ đồng, trong đó nhân dân góp 284.667 triệu đồng, chiếm 3,9%…

Về công tác giám sát, phản biện, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tại Quảng Nam đã chủ trì 2.163 cuộc giám sát chuyên đề (cấp tỉnh 20 cuộc, cấp huyện 287 cuộc, cấp xã 1.850 cuộc); tổ chức 2.607 cuộc giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn…

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, giới thiệu các mô hình hay, sáng tạo và hiệu quả từ công tác Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề xuất, kiến nghị đến các cấp các ngành nhằm tiếp tục chỉ đạo, đưa công tác Mặt trận tiếp tục đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho rằng, những kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ qua là rất lớn, rất thiết thực. Mặt trận đã đồng hành và cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiều muc tiêu, chỉ tiêu phát triển của tỉnh.

Các vị đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã biểu dương những kết quả đạt được và sự nỗ lực vượt bậc của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ qua; đồng thời biểu dương những cố gắng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, tận tuỵ với công việc, bám sát cơ sở, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và công tác Mặt trận cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phùng Khánh Tài đề nghị các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận, chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp ngang tầm với vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận trong thời kỳ mới.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử ra 91 vị đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X; ông Võ Xuân Ca tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Tin, ảnh: Đình Tăng