Đảng viên mới tuyên thệ trong Lễ kết nạp đảng viên tại Trường Mầm non Tu Lý A, huyện Đà Bắc, Hòa Bình.

 (Ảnh: MH)

Đảng bộ huyện Đà Bắc hiện có gần 4.500 đảng viên, sinh hoạt tại 47 tổ chức cơ sở Đảng với 246 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Thời gian qua, để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Đà Bắc đã tập trung thực hiện tốt các nội dung: Giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng gắn với hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; thực hiện công tác dân vận; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Trong đó, cấp ủy các cấp đã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả sâu rộng trong cán bộ, nhân dân. Công tác thông tin thời sự trong nước và quốc tế được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Các cấp ủy đảng luôn quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức lối sống cho nhân dân… Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân.

Đồng thời, tổ chức bộ máy các cấp đã thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Chỉ tính riêng trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc đã cho ý kiến điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu cán bộ đối với hơn 30 đồng chí; chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở với 05 đồng chí; chỉ định 07 cấp ủy viên cơ sở; kết nạp được hơn 200 đảng viên mới, trong đó có 15 quân nhân lên đường nhập ngũ. Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh trung bình hàng năm chiếm trên 80%, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên. Đến nay huyện đã cơ bản xóa xong các chi bộ sinh hoạt ghép.

Cùng với đó, Huyện ủy Đà Bắc đã chỉ đạo việc sáp nhập và thành lập mới 06 chi bộ trực thuộc cơ sở; hướng dẫn, giải thể 20 chi bộ cơ quan xã, thị trấn. Sau khi được thành lập và sáp nhập, các chi bộ đã chủ động xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đối với từng loại hình chi bộ trực thuộc. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Huyện ủy Đà Bắc đã mở 2 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 100 quần chúng; 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới với 120 đồng chí; 1 lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho 50 bí thư chi bộ.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy, tổ chức và Ủy ban Kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện Đà Bắc thực hiện nghiêm túc. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện việc xem xét, giải quyết các vụ việc gây bức xúc trong quần chúng, cán bộ, đảng viên; tiến hành xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đảng, củng cố lòng tin của nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra chuyên đề được 03 tổ chức đảng và kiểm tra 27 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 06 đồng chí đảng viên, thường trực Đảng ủy các xã và 03 đồng chí đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giám sát 03 tổ chức Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giám sát 25 tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; giám sát chuyên đề 08 đảng viên và giám sát 31 đảng viên khác trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý những cá nhân, tập thể có dấu hiệu vi phạm. Huyện ủy đã thi hành kỷ luật đối với 12 đảng viên và 01 tổ chức Đảng.

Theo đồng chí Đinh Công Báo, Bí thư Huyện ủy Đà Bắc, với mục tiêu bám sát địa bàn, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đảng các cấp tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của quần chúng nhân dân, nhất là các thôn, bản vùng cao, vùng khó khăn. Động viên các đồng chí cấp ủy viên tích cực bám nắm cơ sở được phân công phụ trách, để kịp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo được chuyển biến tích cực trong lĩnh vực tổ chức xây đựng đảng. Bên cạnh đó, huyện thực hiện đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Hiện nay, toàn huyện đã có hơn 100 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thực tế thời gian qua ở huyện miền núi Đà Bắc cho thấy, với việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện đã tăng qua từng năm, tổng sản lượng lương thực luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, chất lượng đời sống nhân dân các địa phương từng bước được nâng cao, cơ sở hạ tầng dần hoàn thiện và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Đà Bắc sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, coi đây là mục tiêu quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, dân vận địa phương… Qua đó, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

Bài, ảnh: Hoàng Mạnh Hà