leftcenterrightdel

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái  Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
(Ảnh: Báo Yên Bái) 

Trong 2 ngày (9 và 10/7), Đảng bộ thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có 224 đại biểu đại diện cho hơn 9.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong 5 năm qua (2015 – 2020), Đảng bộ thành phố Yên Bái đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân chủ động phát huy tối đa nội lực, tranh thủ mọi tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; trong đó thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến. Hạ tầng đô thị có bước phát triển đột phá theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 19.700 tỷ đồng, chiếm 31,5% so với thực hiện của toàn tỉnh, gấp gần 2 lần so với giai đoạn 2011 – 2015; giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2020 ước đạt 1.950 tỷ đồng, vượt 8,3% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

leftcenterrightdel
Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội . (Ảnh: Báo Yên Bái) 

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, công tác giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng với tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,12%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Với chủ đề "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững; quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc, hạnh phúc”, Đảng bộ thành phố Yên Bái phấn đấu xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện thành công mục tiêu là phấn đấu xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, Đảng bộ thành phố Yên Bái cần nhận diện sâu sắc hơn vị thế, vai trò trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống, sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, nhân dân; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học- công nghệ, hướng người dân tới kinh tế số, xã hội số một cách nhanh nhất, phấn đấu trở thành đô thị thông minh sinh thái đặc trưng của vùng Tây Bắc.

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa mới ra mắt đại hội. (Ảnh: Báo Yên Bái)

Cùng với đó, cơ cấu lại ngành kinh tế của thành phố phù hợp với xu hướng phát triển của kinh tế đô thị hiện đại theo hướng xanh, hiệu quả, giá trị tăng cao và sức cạnh tranh bền vững; chú trọng quản lý và phát triển đô thị thành phố. Đồng thời, tập trung quản lý phát triển xã hội tiến bộ, hài hòa, công bằng, an toàn, thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo, đưa thành phố Yên Bái trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, của vùng Tây Bắc. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm kỷ cương trong Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 đồng chí. Với số phiếu tín nhiệm cao: 224/224 phiếu (đạt 100%), đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy Yên Bái khóa XIX đã tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX ./.

Khánh Lan