Trong 2 ngày 13-14/8, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 170 đại biểu chính thức đại diện cho gần 980 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

leftcenterrightdel
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đảng bộ TTXVN là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chịu sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng chính trị, những nội dung công tác quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chịu sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối. Đảng bộ TTXVN hiện có 9 đảng bộ cơ sở, 6 chi bộ cơ sở và 22 chi bộ trực thuộc với gần 980 đảng viên.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TTXVN luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương giao cho TTXVN.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy TTXVN, 9 đảng bộ cơ sở, 6 chi bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội các cấp trực thuộc đã bầu ra cấp ủy khóa mới đảm bảo yêu cầu, chất lượng; có nhiều ý kiến đóng góp phong phú, cụ thể vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XXVI của Đảng bộ TTXVN, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những kết quả đó đã tạo tiền đề, góp phần thiết thực vào việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN lần thứ XXVI.

leftcenterrightdel
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội 

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN lần thứ XXVI là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm, trong thời gian tới, toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lãnh đạo toàn ngành quyết tâm xây dựng TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực quốc gia, xây dựng Đảng bộ TTXVN trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy TTXVN đã lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực công tác, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp, xử lý thông tin, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ. Thông tin của TTXVN ngày càng phong phú, đa dạng về nội dung, đổi mới về hình thức thể hiện, tích hợp các loại hình thông tin trên nền tảng công nghệ hiện đại, tạo sự lan tỏa sâu rộng, khẳng định vai trò, vị thế của TTXVN là nguồn cung cấp thông tin chuẩn xác, chính thống, tin cậy, phong phú, kịp thời và vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Trong đó, thông tin trong nước bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng về hoạt động lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội, những đổi mới, cải cách trong công tác tư pháp, phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống xã hội. TTXVN tổ chức thông tin tốt các sự kiện lớn của đất nước, các sự kiện, hoạt động ngoại giao quan trọng; triển khai bài bản, thường xuyên tuyến thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; bám sát, thông tin kịp thời việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế.

Thông tin quốc tế đối nội bao quát tốt và bám sát những sự kiện quốc tế quan trọng, thông tin nhanh, kịp thời, chuẩn xác, đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí trong nước và các cơ quan nghiên cứu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại”, thông tin đối ngoại của TTXVN có sự chuyển biến rõ nét, chất lượng và hiệu quả được nâng cao, khẳng định vai trò chủ lực của TTXVN về thông tin đối ngoại. TTXVN đã tập trung xây dựng các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia, gồm: Báo in Việt Nam News, tạp chí in Báo ảnh Việt Nam, báo điện tử VietnamPlus.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ phát biểu chỉ đại Đại hội

Trước áp lực cạnh tranh gay gắt và yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ báo in sang báo điện tử, Đảng ủy và Ban lãnh đạo TTXVN chỉ đạo sát sao việc tái cơ cấu các sản phẩm báo giấy, phát triển thêm báo điện tử và trang thông tin điện tử. Các đơn vị báo chí, xuất bản của ngành nỗ lực đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa loại hình thông tin. Việc phổ biến thông tin lên mạng xã hội được triển khai kịp thời, TTXVN hiện có 6 fanpage của ngành (bằng tiếng Việt, tiếng Anh, Pháp, Trung, Tây Ban Nha, Nga) và 8 fanpage của các đơn vị…

Là cơ quan báo chí duy nhất cung cấp thông tin tham khảo về tình hình trong nước và thế giới, 5 năm qua, TTXVN tiếp tục nâng cao chất lượng các bản tin báo cáo tham khảo, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của Đảng và Chính phủ, các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách. Các bản tin tham khảo của TTXVN, gồm: Tài liệu tham khảo đặc biệt, Dư luận thế giới về Việt Nam, Tin tham khảo, Tin nhanh, được chọn cung cấp cho các kỳ Hội nghị Trung ương khóa XII.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy TTXVN đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác tổ chức - nhân sự, đặc biệt triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị định số 118/2017/NĐ-CP, Đảng ủy đã chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ năm 2015 đến hết tháng 6 năm 2020, TTXVN đã giảm 01 đầu mối đơn vị cấp ban và 18 đầu mối cấp phòng.

Trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, Đảng ủy TTXVN đã chú trọng, tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm nhu cầu phát triển thông tin và điều hành tác nghiệp, quản lý của ngành. Đặc biệt, giai đoạn 2015-2020, kỹ thuật truyền hình có bước phát triển, nổi bật là chuyển đổi thành công định dạng phát sóng 4/3 sang 16/9, từ chuẩn SD sang phát sóng chuẩn HD, góp phần nâng cao chất lượng tín hiệu truyền hình, chất lượng hình ảnh thông tin của Truyền hình Thông tấn.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành khóa mới

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy TTXVN luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, thực hiện đúng các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời triển khai nghị quyết với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành.

Đảng ủy TTXVN thực hiện có nền nếp, bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trong công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ngày càng đi vào thực chất. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ có 849 lượt đảng viên được khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 58 lượt tổ chức đảng được khen thưởng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu, trong đó, 34 đảng viên, 9 tổ chức đảng được Đảng ủy Khối khen thưởng. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 286 đảng viên…

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Đảng ủy TTXVN tập trung lãnh đạo toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đoàn kết, quyết tâm xây dựng TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực quốc gia, khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của TTXVN trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ mới.

Đảng bộ TTXVN phấn đấu nhiệm kỳ tới mỗi năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN và Đảng bộ TTXVN được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Số lượng tin thu, phát của toàn ngành tăng hơn 10%, số lượt truy cập trên Cổng thông tin điện tử của ngành tăng hơn 25% mỗi năm…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ TTXVN đạt được nhiệm kỳ qua; đồng thời lưu ý, nhiệm kỳ tới Đảng bộ TTXVN tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ để mỗi cán bộ, đảng viên của TTXVN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; trong đó có nhiệm vụ thẩm thấu, chắt lọc thông tin để chuyển đến Đảng và Nhà nước. Đây là cơ sở để Đảng và Nhà nước có quyết sách đúng đắn cho công tác đối nội, đối ngoại, tạo niềm tin trong nhân dân với Đảng. Trong cách thể hiện nội dung, hình thức thông tin, cần có sự tìm tòi, nghiên cứu theo hướng vừa thiết thực, hiệu quả, vừa đặc sắc, nhằm phù hợp với xu thế toàn cầu hiện nay.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN  tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Trương Xuân Cừ cũng gợi ý, TTXVN có thể trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan truyền thông khác để tranh thủ những nét sáng tạo của các cơ quan này, đồng thời làm nổi lên tính độc đáo, duy nhất của hãng thông tấn quốc gia. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện, mang tính thiết thực, hiệu quả, đặc sắc, độc đáo.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu Đảng bộ TTXVN cần coi trọng xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các đại biểu đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 4 đồng chí là đại biểu chính thức và 1 đồng chí là đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN khóa XXVI đã bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy TTXVN khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Tin, ảnh: Phạm Cường