leftcenterrightdel
Đảng bộ huyện Yên Khánh vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao kỷ niệm chương 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam và tặng hoa chúc mừng cho các cấp Ủy, tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu tại cầu truyền hình "Ánh sáng niềm tin". (Ảnh: HH)

Xác định những khâu đột phá để phát triển

Những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Khánh đã đổi mới tư duy, linh hoạt, sáng tạo trong cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh vào thực tiễn của huyện bằng những cơ chế, chính sách, cách làm phù hợp, từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phan Thành Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện mọi nhiệm vụ, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để đề ra những chủ trương kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, trong từng lĩnh vực có xác định thứ tự ưu tiên, đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản chủ yếu và được tổ chức thực hiện bằng những chính sách cụ thể, thiết thực.

Trong lĩnh vực nông nghiệp – một lĩnh vực trọng điểm của huyện, với chủ trương phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, thực hiện cơ giới hóa sản xuất, tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị trên 1 ha đất canh tác. Theo đó, hàng loạt các chính sách hỗ trợ sản xuất được ban hành như: dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, hỗ trợ lãi suất vay cho các mô hình sản xuất mới, hỗ trợ mua máy cấy, máy phun thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp… đã tạo bước đột phá, nâng cao thu nhập, đồng thời làm thay đổi nhận thức, tư duy của người dân trong sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay ở Yên Khánh đã thực hiện 100% cơ giới hóa trong khâu làm đất, trên 99% trong khâu thu hoạch; trên 90% diện tích lúa được cấy bằng giống chất lượng cao. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác tăng từ 125 triệu đồng năm 2015 lên 142 triệu đồng năm 2019; toàn huyện có 321 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập từ 300 triệu đồng/năm trở lên. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã lựa chọn Yên Khánh là điểm đến trong chiến lược sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao, bước đầu xây dựng được thương hiệu cho một số nông sản địa phương.

Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện; lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, có giá trị kinh tế cao. Giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) năm 2015 đạt 1.531 tỷ đồng, năm 2019 đạt 1.655 tỷ đồng, năm 2020 ước đạt 1.683 tỷ đồng. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 94,7 nghìn tấn/năm. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác tăng từ 125 triệu đồng năm 2015 lên 142 triệu đồng năm 2019 và ước đạt 145 triệu đồng năm 2020.

leftcenterrightdel
 Đảng bộ huyện Yên Khánh nhận Cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Ảnh: HH) 

Một số chủ trương, chính sách mới có tính đột phá được tập trung chỉ đạo, thực hiện mang lại hiệu quả như: duy trì, phát triển cánh đồng mẫu lớn; sản xuất lúa chất lượng cao (đạt trên 90% diện tích canh tác); chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, con nuôi mới theo hướng sản xuất hàng hóa, bao tiêu sản phẩm; thực hiện 100% cơ giới hóa trong khâu làm đất, trên 99% trong thu hoạch; phát triển các mô hình hợp tác, liên kết “4 nhà”; nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình tích tụ ruộng đất đầu tư hiệu quả cho phát triển các sản phẩm nông nghiệp, bước đầu xây dựng được thương hiệu cho một số nông sản địa phương; tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đã làm thay đổi nhận thức, tư duy của người dân trong sản xuất nông nghiệp.

Sản xuất và chế biến nấm được duy trì; tạo việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn; sản lượng nấm tươi bình quân hàng năm đạt trên 2.000 tấn, giá trị sản phẩm đạt 35- 40 tỷ đồng. Toàn huyện có 1 doanh nghiệp, 2 HTX và 15 tổ hợp tác sản xuất nấm hoạt động hiệu quả.

Sản xuất vụ đông tiếp tục theo hướng nâng cao giá trị, lấy hiệu quả là chính; là huyện có diện tích vụ đông cao nhất tỉnh (chiếm trên 30% tổng diện tích cây vụ đông của tỉnh); đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng với các loại cây cho năng suất, chất lượng cao; chủ động trong liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp, tìm hướng đi phù hợp trong việc phát triển cây vụ đông hàng hóa. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác năm 2019 đạt 88 triệu đồng.

Chăn nuôi phát triển theo hướng gia trại, trang trại, công nghiệp, bám sát thị trường tiêu thụ (toàn huyện có 38 trang trại chăn nuôi). Việc thực hiện chuyển đổi một phần diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây mới và nuôi thủy sản đã mang lại hiệu quả rõ nét. Toàn huyện có 321 mô hình “sản xuất - kinh doanh” giỏi trên lĩnh vực nông nghiệp, có giá trị thu nhập từ 300 triệu đồng/năm trở lên (tăng 66 mô hình so với nhiệm kỳ trước).

Với những chủ trương, chính sách đột phá đã đem lại sự phát triển đồng bộ trong toàn huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 10,2%/năm. Giá trị sản xuất trên địa bàn tăng theo hằng năm. Cơ cấu kinh tế giữa ba nhóm ngành chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông, lâm nghiệp, thủy sản-công nghiệp, xây dựng-dịch vụ đạt 15%-68%-17% năm 2015; năm 2019 đạt 11,9%-71,1%-17%; năm 2020 ước đạt 10,7%-72,8%-16,5%.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,2% (mục tiêu 9,1%). Trong đó: Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản 1,9%; Công nghiệp - Xây dựng 12%; Dịch vụ 9,1%.

Cơ cấu kinh tế giữa ba nhóm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản - công nghiệp, xây dựng-dịch vụ đạt 10,7% - 72,8% - 16,5% (mục tiêu 11% - 72% - 17%).

Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đến năm cuối nhiệm kỳ (giá hiện hành) ước đạt 145 triệu đồng/năm (mục tiêu 140 triệu đồng/năm). Sản lượng lương thực có hạt đạt từ 89 - 96 nghìn tấn/năm (mục tiêu 85 nghìn tấn/năm).

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm cuối nhiệm kỳ ước đạt 483 tỷ đồng (mục tiêu 135 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đến năm cuối nhiệm kỳ ước đạt 49 triệu đồng/người/năm (mục tiêu 49 triệu đồng/người/năm).

Mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả nổi bật và vững chắc; triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ các nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai, thực hiện và nhân rộng. Kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư, nâng cấp; diện mạo nông thôn thay đổi tích cực, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; thu nhập và đời sống của người dân được nâng cao. Năm 2018, huyện Yên Khánh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM, là huyện đứng đầu trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh.

Trên đà thắng lợi, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo xây dựng xã NTM kiểu mẫu với quyết tâm đưa Yên Khánh trở thành huyện NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Để tạo động lực, huyện đã xây dựng Đề án hỗ trợ kinh phí cho các xã nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Trong đó, có chính sách ưu tiên hỗ trợ các xã, khu dân cư sớm hoàn thành NTM kiểu mẫu, như: Hỗ trợ 1 tỷ đồng cho xã đạt NTM kiểu mẫu trong năm 2019; hỗ trợ 200 triệu đồng/khu dân cư cho thôn, xóm đạt khu dân cư kiểu mẫu; hỗ trợ vườn mẫu là 10 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện đã có 12 khu dân cư kiểu mẫu, 43 vườn mẫu; xã Khánh Thiện là đơn vị đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019.

Tạo nền tảng vững chắc trong công tác xây dựng Đảng

Cùng với tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, có nhiều đổi mới về nội dung và giải pháp để đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng. Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy từ huyện đến cơ sở chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

leftcenterrightdel
 Bí thư Huyện ủy Yên Khánh Bùi Thiện Thi trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại xã Khánh Hội. (Ảnh: HH).

Đảng bộ đã duy trì nề nếp giao ban cụm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy với Bí thư các chi bộ thôn, xóm, phố và quan tâm chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của đảng viên sau giao ban; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, nề nếp việc phân công cấp ủy viên các cấp, đảng viên cơ quan xã dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố. Nhiều vấn đề nảy sinh, nhân dân quan tâm được cán bộ lắng nghe, đối thoại và giải quyết kịp thời. Nhờ đó, chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu của từng cá nhân cấp ủy viên, đảng viên có nhiều chuyển biến rõ nét, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ học tập, nâng cao trình độ để phát triển. Trong thời gian qua, huyện đã đề ra nhiều chủ trương và thực hiện ngày càng tốt hơn công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ bằng những giải pháp cụ thể, công khai, minh bạch, kiên quyết. Huyện đã thực hiện luân chuyển trên 100 cán bộ quản lý giáo dục ở các trường mầm non, tiểu học, THCS, tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định điều động, luân chuyển 9 cán bộ về làm bí thư, phó bí thư các xã (Khánh Hội, Khánh Nhạc, Khánh Cường, Khánh Mậu, Khánh Thiện, Khánh Hòa, Khánh Thành, Khánh Cư, Khánh Tiên). Việc làm này thể hiện quyết tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh trong công tác tổ chức cán bộ là làm sớm, làm trước để cán bộ có điều kiện rèn luyện, thử thách, trưởng thành trong thực tiễn; cán bộ được điều động, luân chuyển phải thực sự vào cuộc cùng tập thể cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, qua đó sẽ nâng cao được năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.

Với những chủ trương, quyết sách hợp lý, hướng về cơ sở, lắng nghe và giải quyết những băn khoăn, thắc mắc của nhân dân, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng- những bài học kinh nghiệm đó đã được Đảng bộ huyện Yên Khánh rút ra từ thực tiễn sinh động. Ý Đảng hòa quyện lòng dân chính là sức mạnh để Yên Khánh bứt phá đi lên.

Năm 2015, huyện vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ dẫn đầu phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Năm 2017, huyện tiếp tục nhận được Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Năm 2018, huyện được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình tặng Đảng bộ huyện Yên Khánh có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm 2019, huyện vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng vừa qua, Đảng bộ huyện Yên Khánh được tuyên dương trong Chương trình Cầu truyền hình "Ánh sáng niềm tin"; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tặng Cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho Đảng bộ huyện Yên Khánh./.

Hiền Hòa - Thương Huyền