Trên thế giới hiện có 2,6 tỷ người dùng điện thoại di động (ĐTDĐ) và vẫn duy trì tốc độ tăng hàng năm vào khoảng 11,5%. Riêng ở Mỹ, năm 2009, số vụ TNGT là 33.963 (thấp nhất từ năm 1950 đến nay).

Tuy nhiên, tỷ lệ các vụ tai nạn do dùng ĐTDĐ lại tăng lên. Cụ thể, trong số 1 triệu thuê bao ĐTDĐ thì tỷ lệ tử vong do dùng điện thoại khi tham gia giao thông gây TNGT tăng 19%. Số người tử vong vì nguyên nhân này từ năm 1999 đến năm 2008 tăng từ 10,9% lên 15,8%, nhất là từ năm 2005 đến nay.

Trong năm 2009, cứ 6 người tử vong do TNGT thì 1 người đang sử dụng ĐTDĐ. Có nghĩa là chiếc ĐTDĐ là nguyên nhân gây ra cái chết của 5.870 người... Chính vì vậy, đã có 30 bang (trong số 50) của Mỹ cấm sử dụng ĐTDĐ với hình phạt khá nặng trong khi lái xe, kể cả trường hợp dùng tai nghe.