leftcenterrightdel
 Tại xưởng sản xuất lương khô Công ty Cổ phần 22, Bộ Quốc phòng, tập thể cán bộ, công nhân viên nhà máy sống, làm việc với tinh thần “Đồng sức, đồng lòng chi viện miền Nam”.
leftcenterrightdel
Để đảm bảo tiến độ sản xuất, hoàn thành chỉ  tiêu 200 tấn lương khô đề ra, toàn bộ nhân lực, gồm cả khối văn phòng của nhà máy đều được huy động, thậm chí cả Ban điều hành cũng tham gia vào những công đoạn sản xuất.
leftcenterrightdel
 "Mỗi người dân là một chiến sĩ" - câu nói trở thành suy nghĩ, hành động của nhiều thế hệ người Việt Nam mỗi khi đất nước gặp khó khăn.
leftcenterrightdel
 Với tinh thần vì miền Nam ruột thịt, nhà máy đã tăng năng suất lao động lên 150% so với ngày thường.
leftcenterrightdel
 Hàng ngày, các xưởng sản xuất tăng lên 3 ca làm việc, đi đôi với đảm bảo năng suất lao động, cán bộ, công nhân viên nhà máy thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch trong sản xuất, đảm bảo an toàn người lao động, an toàn thực phẩm.
leftcenterrightdel
 Máy móc và con người nơi đây làm việc không ngừng nghỉ ở mọi công đoạn sản xuất.
leftcenterrightdel
  Thời điểm này, các tỉnh tăng cường chi viện cho các tỉnh phía Nam chống dịch. Tại nhà máy, mỗi con người chống dịch bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa.
leftcenterrightdel
Những cán bộ, công nhân nhà máy không chỉ vì tinh thần trách nhiệm công việc mà còn vì "mệnh lệnh từ trái tim".
leftcenterrightdel
 Tất cả cùng chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, với mong muốn cuộc sống yên bình sớm trở với người dân miền Nam.
leftcenterrightdel
 Lương khô đóng gói để chi viện cho miền Nam tại Công ty Cổ phần 22.
leftcenterrightdel
 Có sức mạnh nội lực, cùng sự đồng lòng, đồng sức của cả nước, chắc chắn miền Nam thân yêu sẽ vượt qua thử thách gian khó này.

 

N Dương