leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Trong quá trình thực hiện Dự án, mặc dù Chủ đầu tư đã nỗ lực, cố gắng trong quản lý, triển khai các gói thầu, tuy nhiên Dự án vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến tiến độ thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu.  
leftcenterrightdel

Dưới tác động của dịch COVID-19 trên toàn cầu, đã ảnh hưởng nặng nề đến tiến độ thực hiện dự án đặc biệt là đối với việc huy động chuyên gia nước ngoài sang làm việc cũng như việc sản xuất, nhập khẩu các thiết bị của Dự án từ châu Âu. 

leftcenterrightdel
Công tác giải phóng mặt bằng của Dự án chậm trễ trong thời gian dài do vướng mắc về thủ tục và sự chấp hành của các hộ dân.  
leftcenterrightdel
 Ngoài ra, chính sách bồi thường, hỗ trợ và quy trình thực hiện bồi thường cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng khi thi công tuyến hầm chưa có tiền lệ và chưa được hướng dẫn theo các quy định pháp luật hiện hành.
leftcenterrightdel

UBND thành phố Hà Nội hiện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất chính sách theo yêu cầu của nhà tài trợ và tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để giải quyết các vướng mắc nêu trên.

 
leftcenterrightdel
 Một trong những vướng mắc lớn nhất trong quá trình thực hiện Dự án là sự khác biệt giữa quy định của pháp luật Việt Nam và Hợp đồng FIDIC là mẫu hợp đồng quốc tế được sử dụng để ký kết các gói thầu của Dự án theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
leftcenterrightdel

Trong quá trình thực hiện, Chủ đầu tư vừa phải thực hiện theo hợp đồng ký kết vừa phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam do đó dẫn đến thời gian đạt được sự thống nhất giữa các bên kéo dài.

 
leftcenterrightdel

Theo MRB: Thủ tục giao vốn ODA, các thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh các hiệp định vay, nghị định thư tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ phức tạp, kéo dài do quy định của Việt Nam và nhà tài trợ có nhiều khác biệt. Đặc biệt, Dự án được đồng tài trợ từ 4 nhà tài trợ, bình quân thời gian thực hiện cho thủ tục điều chỉnh một hiệp định vay từ 1 đến 1,5 năm.

leftcenterrightdel
 Bên cạnh đó, các vướng mắc do Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về lĩnh vực đường sắt đô thị ở Việt Nam đang chưa đồng bộ và đầy đủ, có nhiều điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án. 
leftcenterrightdel
 Đặc biệt các quy chuẩn, tiêu chuẩn về công trình ngầm, về hệ thống PCCC, về đánh giá an toàn hệ thống, về các hệ thống chạy tàu… dẫn đến vướng mắc trong quá trình thẩm duyệt hồ sơ thiết kế và nghiệm thu các công trình chuyên biệt của các cơ quan quản lý nhà nước. Một số thay đổi về quy chuẩn, tiêu chuẩn dẫn đến vướng mắc điều chỉnh thiết kế của Dự án.
leftcenterrightdel
 Vượt qua những khó khăn, tới nay bằng sự nỗ lực không ngừng, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã hoàn thành việc vận chuyển 10 đoàn tàu về Việt Nam.
Tin, ảnh, clip: KC