Hai ấn phẩm tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha cùng các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với các tờ báo chính thống khác trong hệ thống báo chí cả nước góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền với thế giới, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước những vấn đề trong khu vực và quốc tế; cung cấp nguồn thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hoà bình, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Hai ấn phẩm mới có địa chỉ truy cập: Ấn phẩm Tiếng Nga: ru.dangcongsan.vn;  Tiếng Tây Ban Nha: es.dangcongsan.vn, vietnamamigo.vn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí đại biểu nhấn nút khai trương hai ấn phẩm mới: Tiếng Nga và Tiếng Tây Ban Nha của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu, giới thiệu về nội dung các chuyên mục, chuyên trang trên hai ấn phẩm.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự buổi Lễ.
leftcenterrightdel
 Mỗi ấn phẩm Tiếng Nga và Tiếng Tây Ban Nha được bố trí 12 chuyên mục, chuyên trang. Nội dung thông tin về các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại nhân dân; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan điểm, lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam…
leftcenterrightdel
 Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ.
N Phương