Làm thế nào để rút tiền gửi khi người thân mất đột ngột?

Thứ ba, 10/01/2023 22:57
(ĐCSVN) - Bạn đọc Thúy Hà, tại địa chỉ huyện Thái Thụy, Thái Bình hỏi: Trường hợp phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm tiền gửi, người gửi tiền mất đột ngột thì giải quyết thế nào và nếu bị thất lạc thẻ tiết kiệm thì có cách nào để nhận tiền bảo hiểm?
leftcenterrightdel
Theo Khoản 3, Điều 26, Luật Bảo hiểm tiền gửi sẽ thông báo công khai về địa điểm, thời gian, phương thức trả tiền bảo hiểm. (Ảnh: CTV)

Trường hợp người gửi tiền mất đột ngột, người thừa kế không biết người gửi tiền có các khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng. Theo Khoản 3, Điều 26, Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) (Luật số: 06/2012/QH13, ngày 18/6/2012), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) quy định như sau:

"Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra theo quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải có phương án trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi; thông báo công khai về địa điểm, thời gian, phương thức trả tiền bảo hiểm trên ba số liên tiếp của một tờ báo trung ương, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và trên một báo điện tử của Việt Nam; niêm yết danh sách người được trả tiền bảo hiểm tại địa điểm đã thông báo".

Vì vậy, trường hợp người gửi tiền mất đột ngột, người thừa kế cho rằng có khả năng mình thuộc đối tượng được chi trả bảo hiểm thì có thể trực tiếp đến tra cứu danh sách người được trả tiền bảo hiểm được niêm yết công khai tại địa điểm BHTGVN đã thông báo, hoặc liên hệ với BHTGVN để xác minh.

Trong trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi bị thất lạc thẻ tiết kiệm (hoặc chứng chỉ tiền gửi). Theo Điều 16 và Điều 21 Thông tư 48 (Số 48/2018/TT-NHNN, ngày 31/12/2018) của NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm như sau:

"Điều 16. Xử lý các trường hợp rủi ro

Tổ chức tín dụng hướng dẫn việc xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất Thẻ tiết kiệm và các trường hợp rủi ro khác đối với tiền gửi tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, mô hình quản lý, đặc điểm, điều kiện kinh doanh của tổ chức tín dụng và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền".

"Điều 21. Niêm yết công khai

1. Tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng và đăng tải trên trang thông tin điện tử (nếu có) của tổ chức tín dụng tối thiểu các nội dung sau:

a) Lãi suất tiền gửi tiết kiệm; mức phí (nếu có);

b) Loại ngoại tệ nhận tiền gửi tiết kiệm;

c) Thủ tục giao dịch tiền gửi tiết kiệm giữa tổ chức tín dụng và người gửi tiền;

d) Quy định về từng hình thức tiền gửi tiết kiệm;

đ) Biện pháp để người gửi tiền tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm;

e) Xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất Thẻ tiết kiệm.

2. Tổ chức tín dụng phải thực hiện đúng các nội dung đã niêm yết công khai theo quy định tại khoản 1 Điều này".

Theo quy định tại Mục 2, Khoản 1, Điều 21 Thông tư số 48/2018/TT-NHNN, TCTD phải niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch của TCTD và đăng tải lên trang thông tin điện tử (nếu có) của TCTD nội dung về xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất Thẻ tiết kiệm.

Như vậy, trường hợp người được BHTG bị thất lạc thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, người được BHTG cần thông báo cho TCTD và TCTD sẽ hướng dẫn xử lý theo quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền./.

Ban Bạn đọc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực