Quy định mới về trách nhiệm báo cáo tình hình thay đổi lao động

Thứ năm, 09/06/2022 14:05
(ĐCSVN) - Bạn đọc Vũ Hồng Lê, sống tại quận Kiến An (Hải Phòng): "Tôi đang là trưởng bộ phận nhân sự một công ty liên doanh trong khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương (Hải Phòng), xin hỏi quy định mới về trách nhiệm báo cáo tình hình thay đổi lao động trong doanh nghiệp?"

Nghị định 35/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2022 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế đã sửa đổi quy định về trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng lao động tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định 35/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Cụ thể, định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hàng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Hải Nguyễn/Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam

Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở LĐ-TB&XH và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở LĐ-TB&XH, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi.

Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo bằng bản giấy để cập nhật đầy đủ thông tin theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Về trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, gửi Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Sở LĐ-TB&XH và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; đồng thời báo cáo Sở LĐ-TB&XH và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế nơi doanh nghiệp đến hoạt động cho thuê lại lao động về tình hình hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn đó đối với trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại sang địa bàn cấp tỉnh khác hoạt động.

Trong đó, báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20/6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20/12./.

Ban Bạn đọc
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực