Thời hạn gửi Quyết định xác minh nội dung khiếu nại trong CAND?

Thứ hai, 30/05/2022 09:29
(ĐCSVN) – Bạn Nguyễn Đình Quý, địa chỉ tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh hỏi: Thời hạn gửi Quyết định xác minh nội dung khiếu nại trong công an nhân dân (CAND) là bao lâu? Văn bản quy định?
leftcenterrightdel
 (Ảnh minh họa: Nguồn: baochinhphu.vn).

Trả lời:

Hiện hành, Thông tư số 11/2015/TT-BCA ngày 02/3/2015 quy định thời hạn gửi Quyết định xác minh nội dung khiếu nại là 10 ngày.

Ngày 16/5/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư 23/2022/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2022; thay thế Thông tư số 11/2015/TT-BCA ngày 02/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân (CAND).

Theo đó, điều 10, mục 1, chương III, Thông tư 23/2022/TT-BCA quy định gửi, công bố Quyết định xác minh nội dung khiếu nại với những nội dung như sau:

 1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại, Tổ xác minh gửi quyết định xác minh nội dung khiếu nại đến người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

 2. Khi cần thiết, người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh thực hiện công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại tại cơ quan, đơn vị của người bị khiếu nại hoặc cơ quan, đơn vị nơi phát sinh khiếu nại. Thành phần tham dự buổi công bố như sau:

 a) Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, thành phần gồm: người giải quyết khiếu nại hoặc đại diện cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh, Tổ xác minh; người bị khiếu nại; đại diện cơ quan, đơn vị của người bị khiếu nại;

 b) Trường hợp khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, thành phần gồm: người giải quyết khiếu nại hoặc đại diện cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh, Tổ xác minh; người bị khiếu nại; đại diện Ban Thường vụ hoặc cấp ủy, đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị của người bị khiếu nại;.

 3. Nội dung công bố:

 a) Tổ xác minh công bố toàn văn quyết định xác minh;

 b) Nêu các yêu cầu về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, nội dung giải trình của người bị khiếu nại, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến nội dung khiếu nại;

 c) Thông báo kế hoạch làm việc của Tổ xác minh.

 4. Việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại được lập thành biên bản và có chữ ký của đại diện các bên tham dự./.

Ban Bạn đọc
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực