Tiêu chuẩn chung của ngạch kiểm tra Đảng?

Thứ hai, 25/04/2022 16:31
(ĐCSVN) – Bạn đọc Lê Thị Phương Thúy, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn hỏi: Tiêu chuẩn chung các ngạch kiểm tra Đảng được quy định ra sao? Văn bản nào quy định?
leftcenterrightdel

 Hình ảnh tại Kỳ họp 14  của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 19 và 20/4/2022, tại Hà Nội.
(Ảnh: PV).

Ngày 14/4/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Quyết định 505-QĐ/UBKTTW quy định tiêu chuẩn, chức danh và bổ nhiệm ngạch kiểm tra Đảng.

 Theo đó, tiêu chuẩn chung các ngạch kiểm tra Đảng được quy định như sau:

 - Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

 - Có tinh thần yêu nước, trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao;

 - Thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm, tuân thủ các quy định tại Luật Cán bộ, công chức;

 - Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, tận tụy công tác, yêu ngành, yêu nghề, liêm khiết, trung thực, giữ gìn đoàn kết, thống nhất, không cơ hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị và cơ sở;

 - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực;

 - Có phương pháp làm việc khoa học, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; có bản lĩnh vững vàng, thận trọng, công minh, khách quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; dũng cảm, kiên quyết bảo vệ cái đúng;

- Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công, có kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật. Có chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát;

 - Có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao;

 - Không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm bổ nhiệm ngạch kiểm tra Đảng (quy định mới so với Quyết định 388-QĐ/KTTW năm 2007).

 Ngoài tiêu chuẩn chung nêu trên, còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể về chức trách, nhiệm vụ;  chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ đào tạo, bồi dưỡng; thời gian công tác ở từng vị trí.

Ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm lập danh sách cán bộ đủ tiêu chuẩn, báo cáo cấp ủy cùng cấp và cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng; tổ chức thi nâng ngạch theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định, quy định, hướng dẫn trước đây của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tiêu chuẩn, chức danh, chuyển xếp ngạch Kiểm tra Đảng./.

Ban Bạn đọc
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực