Trường hợp nào tiền gửi không được bảo hiểm?

Chủ nhật, 17/07/2022 10:01
(ĐCSVN) - Nhiều bạn đọc nêu câu hỏi về vấn đề bảo hiểm cho các khoản tiền gửi online và những trường hợp nào tiền gửi không được bảo hiểm?
leftcenterrightdel
Tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có nhận tiền gửi của cá nhân đều được bảo hiểm.

Liên quan đến câu hỏi trên, Luật sư Nguyễn Phú Thắng, Công ty Luật Intercode, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi toàn diện và sâu sắc cuộc sống của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Người dân có xu hướng giảm chi tiêu, gia tăng tiết kiệm, đặc biệt là thanh toán không dùng tiền mặt và tiết kiệm online ngày càng phát triển. Trong bối cảnh đó, vấn đề bảo hiểm cho các khoản tiền gửi online luôn được người gửi tiền quan tâm.

Theo đó, Điều 18, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật số: 06/2012/QH13, ngày 18/6/2012 quy định về tiền gửi được bảo hiểm như sau: “Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, trừ các loại tiền gửi quy định tại Điều 19 của Luật này.”

Như vậy, tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có nhận tiền gửi của cá nhân đều được bảo hiểm, kể cả tiền gửi tiết kiệm trực tuyến (gửi tiết kiệm online).

Bên cạnh đó, tại Điều 19, Luật bảo hiểm tiền gửi cũng quy định các trường hợp tiền gửi không được bảo hiểm như sau:

- Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó;

- Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của chính tổ chức tín dụng đó; tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài của cá nhân là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó;

- Tiền mua các giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành.

Ngoài ra, tiền gửi không phải bằng đồng Việt Nam, tiền gửi tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chính vi mô, tiền gửi không phải của cá nhân thì không được bảo hiểm./.

Ban Bạn đọc
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực