(ĐCSVN) - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được đơn thư của ông Bùi Trần Giao thường trú tại 79/5A Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Trần Giao khiếu nại Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 05/03/2009 của UBND quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh về việc bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng toàn phần đối với khu đất trống lô C4 đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạch.


Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu, xác minh để có cơ sở trả lời bạn đọc./.