Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được đơn thư của tập thể dân cư trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội khiếu nại về việc:

- Dừng việc xây dựng chợ và dịch vụ thương mại trên phần đất hiện trạng bãi gửi xe của chợ Nành xã Ninh Hiệp.

- Giữ nguyên hiện trạng Trường THCS Ninh Hiệp không chuyển trường để xây dựng trung tâm thương mại.

- Giữ nguyên Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Ninh Hiệp giai đoạn đến năm 2020.


Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu, xác minh để có cơ sở trả lời bạn đọc./.