leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Cụ thể, bưu điện tỉnh Đăk Lăk thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 5/2021 như thường lệ, bắt đầu từ ngày 02/5- 08/5/2021.

Về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 6/2021, thực hiện chủ trương của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là chi trả lương hưu tháng 6/2021 trước ngày 20/5/2021, Bưu điện tỉnh Đăk Lăk sẽ thực hiện chi trả lương hưu tháng 6/2021 từ ngày 08/5- 15/5/2021.

Chi tiết lịch chi trả tháng 6/2021 của từng xã, phường sẽ được thông báo và dán tại điểm chi trả trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 5/2021.

Theo thông báo, nhân viên chi trả, người hưởng khi đến điểm chi trả phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định của Bộ y tế và của UBND tỉnh.

 Bưu điện khuyến khích người hưởng đăng ký với bưu điện nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân mở tại các ngân hàng./.

MT