Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở làm việc với  BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Minh, Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS). Theo đó, thời gian qua, lãnh đạo cơ quan BHXH tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ) hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quan tâm xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ cơ quan. Thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với CCVCNLĐ theo quy định của nhà nước, của ngành. Thường xuyên vận động cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã duy trì và không ngừng phát huy quyền làm chủ của CCVCNLĐ; công khai, dân chủ trong thực hiện chế độ, chính sách; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện QCDCCS của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc. Trong hoạt động của cơ quan, việc tổ chức thực hiện QCDCCS đã đi vào nền nếp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ CCVCNLĐ; góp phần củng cố và xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tạo không khí cởi mở, dân chủ, động viên CCVCNLĐ phấn khởi, tin tưởng cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng ngành BHXH ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào đảm bảo an sinh xã hội, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hà Ngọc Anh đánh giá cao BHXH tỉnh Hà Tĩnh trong công tác thực hiện QCDCCS và đạt được những kết quả nhất định như số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN giảm dần qua các năm; đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS và xây dựng quy chế hoạt động cụ thể.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, BHXH tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác QCDCCS. Người đứng đầu cần đề cao hơn nữa vai trò nêu gương trước tập thể trong thực hiện QCDCCS. Đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt việc tiếp xúc đối thoại CCVCNLĐ đơn vị để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Minh Anh