leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: BL 

Theo đó, tính đến hết tháng 9/2020, tỉnh Ninh Thuận có 36.372 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 93,9%; 4.297 người tham gia BHXH tự nguyện; 31.261 người tham gia BH thất nghiệp, đạt 90,3%; 552.420 người tham gia BHYT, đạt 100,42% kế hoạch năm- tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,48% dân số. Số thu BHXH, BHYT lũy kế 9 tháng là 813,3 tỷ đồng, đạt 72,79% kế hoạch năm.

Số liệu thống kê cho thấy, tốc độ phát triển BHXH tự nguyện ở tỉnh Ninh Thuận khá nhanh và bền vững. Cụ thể, năm 2018 cả tỉnh chỉ có 295 người tham gia BHXH tự nguyện, thì đến năm 2019 tăng lên 1.785 người và đến hết tháng 9/2020 tăng lên 4.297 người. Trong số này có rất nhiều người đã quyết định đóng BHXH tự nguyện một lần để được hưởng lương hưu.

Theo BHXH tỉnh, chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Thuận Nam có tới 7 trường hợp đã đóng BHXH tự nguyện một lần cho thời gian tham gia còn thiếu để được nhận lương hưu hàng tháng và cấp thẻ BHYT hưu trí. Bên cạnh đó, chính sách BHXH tự nguyện cũng ngày càng được người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ nên đã chủ động lựa chọn tham gia giúp tự bảo vệ bản thân khi hết khả năng lao động.

Báo cáo của BHXH tỉnh cũng cho thấy, những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những chính sách mới trong hoạt động y tế với mục tiêu chăm sóc sức khỏe của người dân, góp phần thực hiện an sinh xã hội đến với từng hộ dân nên tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT tại tỉnh Ninh Thuận tăng theo từng năm. Năm 2019, thống kê của BHXH Ninh Thuận cho thấy, người tham gia BHTN là 31.746/31.563 người, tăng 1.896 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 100,6% kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện: 1.785/1.666 người, tăng 1.490 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 107,1% kế hoạch; tham gia BHYT: 546.613/538.796 người, tăng 37.158 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 101,4% kế hoạch. Năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh Ninh Thuận đạt 92,5%.

Để đạt được chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, ngay từ đầu năm 2020, BHXH tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch, phối hợp các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đến từng khu phố, thôn bản, doanh nghiệp… để phổ biến các chính sách mới về BHXH, BHYT cho người dân, doanh nghiệp và người lao động biết để tham gia.

BHXH Ninh Thuận đã đưa ra nhóm giải pháp cùng phối hợp các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông đến từng khu phố, địa bàn dân cư để vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện hướng đến chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2020./.