Bà Lê Thị Kim Hoàn - Giám đốc BHXH thành phố tuyên truyền, đối thoại với đơn vị

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Bắc Kạn, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Kạn vừa tổ chức 02 buổi đối thoại về chính sách lao động tiền lương và BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với chủ sử dụng lao động và người lao động của 02 doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Huy và Công ty cổ phần Vĩnh Lâm.

Trong các buổi đối thoại, đại diện doanh nghiệp và người lao động đã rất tích cực, cởi mở trong việc chia sẻ, trao đổi thông tin và được Lãnh đạo BHXH thành phố và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thỏa đáng các câu hỏi về chính sách lao động tiền lương, BHXH, quy định về thời gian làm thêm giờ, phí công đoàn, chế độ, chính sách với lao động nữ, chính sách với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con…

Thông qua buổi đối thoại, giúp Lãnh đạo 02 đơn vị nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại đơn vị để kịp thời hướng dẫn, giải quyết; Nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động về chính sách lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN.

Với mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, việc tổ chức các buổi tuyên truyền, đối thoại là việc làm thường xuyên của BHXH thành phố nhằm đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu và thực hiện hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN./.

Việt Thu