Báo Quân đội nhân dân (QĐND) là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của LLVT và nhân dân Việt Nam. Báo QĐND là một cơ quan báo chí nhưng cũng là một đơn vị quân đội chủ lực vì theo quy định Điều 25 của Điều lệ Đảng “Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt...”  và Điều 27 của Điều lệ Đảng “Cấp uỷ đảng trong bộ đội chủ lực và bộ đội biên phòng ở cấp nào do đại hội cấp đó bầu, lãnh đạo các đơn vị thuộc cấp mình về mọi mặt ...”.

Cùng với sự lớn mạnh của báo chí Việt Nam và báo chí quân đội, những năm qua, Báo QĐND dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Báo QĐND  đã có sự phát triển không ngừng cả về quy mô, lực lượng, loại hình báo chí, ứng dụng công nghệ tiên tiến và xu hướng làm báo hiện đại. Tháng 4-2019, Báo QĐND đã được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch là 1 trong 6 cơ quan báo chí chủ lực của đất nước, phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, định hướng dư luận xã hội. Hiện nay, Báo QĐND đã có các xuất bản phẩm, gồm: Báo QĐND hằng ngày, Báo QĐND Cuối tuần, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, Báo QĐND Điện tử đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Khmer) và đa loại hình (audio, video).

leftcenterrightdel
Báo QĐND đẩy mạnh tin, bài Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh cắt màn hình Báo

Những năm qua, Đảng ủy Báo QĐND đã bám sát nội dung Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng khóa XII về: “Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời bám sát Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, nhất là nắm vững yêu cầu: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông để góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch”.

Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND đã xác định: Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của Báo QĐND. Phát huy thế mạnh, truyền thống, kinh nghiệm của cơ quan báo chí có nhiều năm thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong năm 2020, việc triển khai và cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng này của Báo QĐND ngày càng chủ động, sát thực tế và đạt hiệu quả tốt hơn.

Trong năm 2020, và 5 tháng đầu năm 2021, Báo QĐND đã đăng tải gần 200 bài, vệt bài chuyên sâu về phòng chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, có nhiều vệt bài vệt bài được đầu tư công phu, tâm huyết, có chất lượng, tạo hiệu ứng dư luận xã hội tốt, được cấp trên và bạn đọc đánh giá cao, như: Vệt bài tuyên truyền về thành tựu 90 năm xây dựng Đảng Cộng sản Việt; về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh; các bài tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lụt ở miền Trung nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội; các bài vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc Đại hội Đảng các cấp, xuyên tạc công tác nhân sự và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phủ nhận vai trò của Quốc hội, xuyên tạc bản chất của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Hầu hết các bài đăng tải trong hai chuyên mục “Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên báo QĐND hằng ngày sau khi đăng lại trên Báo QĐND điện tử đã thu hút hàng nghìn lượt người truy nhập, quan tâm, chia sẻ, bình luận. Nhiều cơ quan báo chí, nhiều trang thông tin tuyên giáo điện tử của các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành, đoàn thể trong cả nước đã dẫn nguồn, đăng lại toàn văn, từ đó tạo thêm sức lan tỏa rất tích cực những bài viết của hai chuyên mục này của Báo QĐND trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.  

Nhận thấy hiệu ứng lan tỏa tích cực của các vấn đề tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng được dư luận xã hội quan tâm, từ ngày 19-10-2020, Báo QĐND quyết định chuyển hai chuyên mục “Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trang 8 ra chân trang 1 Báo QĐND hằng ngày nhằm tạo thêm một điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hai chuyên mục này trong việc xác lập, củng cố uy tín của Báo QĐND trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

Từ đầu năm 2021, Báo QĐND điện tử bắt đầu mở chuyên mục “Bản tin 35 Online” theo hình thức đa phương tiện với nội dung phong phú, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tháng 4-2021, Đảng ủy Báo QĐND đã lãnh đạo tòa soạn  phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và  Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức cuộc thi báo chí: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Tác phẩm dự thi có thể là 1 bài, hoặc một loạt bài (không quá 5 bài) có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

Sau 2 tháng phát động, chúng tôi đã nhận được hơn hai chục bài chính luận có chất lượng tốt của nhiều học giả, chuyên gia, nhà khoa học, sĩ quan cao cấp của quân đội...

Ghi nhận, đánh giá những nỗ lực, kết quả của Báo QĐND trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong thư chúc mừng gửi Báo QĐND ngày 17-10-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, đã viết: “Trong những năm gần đây, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền về hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phong trào Thi đua Quyết thắng, Báo QĐND đã đi đầu trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị; định hướng dư luận xã hội; công tác xây dựng Đảng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; làm tròn trọng trách của tờ báo Đảng trong lực lượng vũ trang nhân dân”.

leftcenterrightdel
Đại tá Đỗ Phú Thọ trao đổi cùng đồng nghiệp nội dung loạt bài viết. Ảnh: congluan.vn 

Từ việc tổ chức lãnh đạo công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua, Đảng ủy Báo QĐND rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, Đảng ủy Báo QĐND thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chức năng cấp trên về lãnh đạo công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong công tác tuyên truyền, Báo QĐND đã thực hiện phương châm kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, giữa khẳng định những giá trị cơ bản của Đảng, những thành tựu nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước trong quá trình đổi mới; với việc kịp thời nhận diện, kiên quyết vạch trần và đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạccủa các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Hai là, Đảng ủy phải chủ động xây dựng lực lượng mũi nhọn xung kích, tinh nhuệ trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiện nay, Đảng ủy Báo QĐND đã tổ chức đượclực lượng tuyên truyền chuyên sâu thông qua việc thành lập một nhóm cây bút chủ lực,có tâm huyết, trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm trong việc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”để thường xuyên “tác chiến” nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả. Trong năm 2020, Báo QĐND đã thành lập nhóm phóng viên chuyên sâu (Nhóm 35) chuyên viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhóm 35 gồm 15 đồng chí đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy. Các thành viên là các cán bộ chủ chốt thuộc Ban biên tập và các phòng biên tập chuyên môn. Nhóm 35 của Báo QĐND đã phát huy trí tuệ tập thể, thường xuyên thảo luận, trao đổi, tìm vấn đề để có cách viết đúng, trúng vấn đề dư luận quan tâm và sự chỉ đạo, định hướng của cấp trên.

Vào tuần đầu của mỗi tháng, lãnh đạo Ban biên tập tổ chức họp nhóm, nhận định, đánh giá tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, từ đó xác định các biện pháp và vấn đề đấu tranh.

Ba là, cùng với phát huy vai trò chủ động của Nhóm 35 trong tòa soạn, Đảng ủy Báo QĐND đã lãnh đạo tòa soạn phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên gồm các nhà lý luận, nhà khoa học trong và ngoài quân đội nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả các bài viết đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng thời điểm; đồng thời, thông qua kết nối thường xuyên với các chuyên gia để có thêm thông tin về phương thức của các đối tượng chống phá nhằm xác định biện pháp đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch một cách kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Bốn là, việc tổ chức bản thảo, biên tập, đăng tải các bài viết về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bảo đảm chặt chẽ, chính xác, không để xảy ra sai sót về chính trị. Quá trình chuẩn bị tư liệu cần công phu, đầy đủ, lấy từ các nguồn thông tin chính thống từ các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền và các chuyên gia, nhà quản lý văn hóa có tên tuổi, đủ độ tin cậy. Quá trình viết bài phải lựa chọn ngôn ngữ, văn phong mạch lạc, phù hợp với thể loại chuyên luận. Thông tin các con số, số liệu phải bảo đảm chính xác; lập luận bằng những chứng cứ chắc chắn; lý lẽ đấu tranh phản bác phải rõ ràng, sắc sảo, đanh thép; xâu chuỗi các vấn đề một cách hợp lý nhằm tăng sức thuyết phục cho bài viết.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Đảng ủy Báo QĐND tiếp tục phát huy thế mạnh và tiếp tục lãnh đạo,  nâng tầm vị thế, vai trò của một cơ quan báo chí có kinh nghiệm hàng đầu tổ chức hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, phản động, góp phần đập tan âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực địch và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đội ngũ nhà báo chiến sĩ phấn đấu trở thành lực lượng mũi nhọn, tinh nhuệ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND đã xác định: Trong những lúc khó khăn, phức tạp và trước những vấn đề nhạy cảm, dư luận đòi hỏi, mong muốn cần có những thông tin định hướng kịp thời, Báo QĐND sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần xông pha như chiến sĩ dũng cảm trên chiến trường, chủ động đưa ra quan điểm, chính kiến rõ ràng, cung cấp thông tin tin cậy, phân tích, bình luận vừa có sức chiến đấu, vừa giàu tính thuyết phục./. 

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân