Ngày 06/11 tại Vĩnh Phúc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: "Các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 26 trường chính trị các tỉnh, thành phía Bắc.

Phát biểu đề dẫn, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ, thế mạnh của trường chính trị là tập trung số lượng đông đảo các giảng viên giảng dạy lý luận chính trị. Vừa qua, cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” có lực lượng giảng viên của các trường chính trị tham gia đông đảo nhất, nhiều trường có nhiều tác giả giành giải cao.

leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn Hội thảo 

Bên cạnh đó, chức năng chủ yếu của trường chính trị các tỉnh, thành phố là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, trong việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, các trường chính trị cấp tỉnh phải tham gia cùng Trung ương và địa phương, huy động sự vào cuộc của đội ngũ giảng viên và học viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

"Đội ngũ giảng viên các trường chính trị cần triển khai Nghị quyết 35 trong từng bài giảng gắn với thành tựu phát triển của địa phương. Các thầy cô trước hết phải nhận diện cho rõ, đầy đủ các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch từ đó có phương thức, hình thức, biện pháp đấu tranh cho phù hợp, có những bài viết thật sự đúng, trúng, thuyết phục. Trong nội dung bài giảng, phải xem xét thế lực thù địch hay xuyên tạc điều gì để xây dựng nội dung phản bác.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, các trường phải quan tâm, tổ chức chương trình nghiên cứu bám sát với thực tế địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chủ trương của Đảng đã được cụ thể hóa ở địa phương như thế nào để chống lại các luận điệu xuyên tạc. Các trường chính trị phải coi đây là tiêu chí, đưa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành nội dung thi đua, đánh giá.

Các địa phương cần có cơ chế khuyến khích, động viên các trường chính trị, đội ngũ giảng viên cùng Ban Tuyên giáo tích cực tham gia cuộc đấu tranh này; xây dựng mạng lưới, hình thành nên lực lượng nòng cốt ở các cơ quan, đơn vị, khắc phục bệnh lười, ngại học lý luận, chính trị, củng cố niềm tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Lan tỏa kết quả những bài viết chất lượng của cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" trên hệ thống báo chí, truyền thông", Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng gợi ý.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu Vĩnh Phúc 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đưa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hiện Ban Chỉ đạo 35 được thành lập ở cấp tỉnh và huyện với 523 thành viên, đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tỉnh đã lập 25 trang mạng xã hội, kênh youtube đăng tải, chia sẻ hàng chục nghìn bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng như tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Riêng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, tọa đàm, hội thảo... về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng chuyên mục "Lý luận và cuộc sống", phát hành bản tin "Lý luận và thực tiễn"; lồng ghép, tích hợp nội dung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các chuyên đề, bài giảng của chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị và các lớp tập huấn, bồi dưỡng...

Tham luận tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh cho rằng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chưa bao giờ từ bỏ ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước nhất là chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với âm mưu cơ bản, lâu dài và rất thâm độc là xoay chuyển quỹ đạo phát triển của đất nước đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

3 năm qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện, gỡ bỏ hơn 2.000 lượt tin, bài đăng tải thông tin không đúng sự thật, xấu độc liên quan đến tỉnh trên không gian mạng; khởi tố 2 vụ án với 4 bị can, ngăn chặn hơn 26 đối tượng có hoạt động ủng hộ, liên hệ với các tổ chức phản động; xử lý, giải quyết nhiều vụ việc phát sinh trên địa bàn có liên quan đến các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh kiến nghị cần huy động cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, khắc phục hiện tượng "khoán trắng" cho lực lượng Ban Chỉ đạo 35 và Ban Tuyên giáo các cấp; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Mỗi người dân cần "tự đề kháng" để tránh bị lợi dụng bởi thực tiễn các vụ việc xảy ra trên địa bàn cũng như cả nước thời gian qua cho thấy căn nguyên là do người dân thiếu hiểu biết, bị các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng, kích động.

 
leftcenterrightdel
 Hội thảo được tổ chức trực tuyến tới 26 trường chính trị các tỉnh, thành phía Bắc

Đặt vấn đề phát huy vai trò, trách nhiệm của giảng viên trường Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Thu Huyền nêu quan điểm, giảng viên phải là người tiên phong trong bảo vệ và phát huy những giá trị cao đẹp, trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong bối cảnh hiện nay, mỗi giảng viên phải giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống; chủ động kiểm chứng thông tin, đổi mới nội dung, phương thức giảng dạy lý luận chính trị phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng và đối tượng học viên.

Đồng tình với luận điểm các trường chính trị tỉnh, thành phố có vai trò quan trọng, là lực lượng tiên phong, chủ lực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, TS Hoàng Đình Trung, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nam Định bày tỏ, vai trò và trách nhiệm này được thực hiện chủ yếu qua đội ngũ giảng viên trong việc tiến hành nhận diện, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, qua quá trình giảng dạy giúp học viên có tri thức, luận cứ khoa học và kinh nghiệm để có đủ năng lực nhận diện, đấu tranh với các giọng điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đến nay, giảng viên của trường đặc biệt là giảng viên các môn học chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các môn xây dựng Đảng đã lồng ghép các nội dung đấu tranh vào bài giảng. Thông qua các giờ thảo luận, giảng viên đã xây dựng tình huống chính trị để học viên nhận diện, vận dụng kiến thức đã học phản bác các quan điểm sai trái, xấu độc cũng như tham gia vào các trang, nhóm trên không gian mạng để đấu tranh, phản bác...

Minh Châu - Phạm Cường