Chiều 11/3, Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47/CT-CT ngày 8-1-2016 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về tổ chức lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội.

5 năm qua (2016-2020), Lữ đoàn thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 08/01/2016 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng Kế hoạch tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc trên mạng xã hội trong Lữ đoàn và tổ chức hướng dẫn thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên coi trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng; tập trung giữ vững và tăng cường trận địa chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần phong phú, lành mạnh cho cán bộ, chiến sỹ; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị

Thời gian tới, Lữ đoàn 962 xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với Lực lượng 47 trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Đưa nhiệm vụ đấu tranh vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và nội dung sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, kế hoạch công tác của người chỉ huy để thực hiện; bảo đảm sát với thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung đấu tranh toàn diện, song có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, tính khả thi cao.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị. Tạo nhận thức đúng đắn, toàn diện và đầy đủ về tính hai mặt của Internet, mạng xã hội cũng như âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch trong cán bộ, chiến sỹ./.

Tin, ảnh: Thành Tâm