Ngày 20/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Theo nội dung được ký kết, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn sẽ phối hợp trên các nội dung: tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên; tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là trên internet, mạng xã hội.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

 

Tăng cường chỉ đạo, nắm bắt và định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên; chia sẻ, học tập những kinh nghiệm hay, câu chuyện đẹp, những tấm gương tiêu biểu; đấu tranh với các biểu hiện sai trái; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu, chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, mô hình, cuộc vận động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh; tổ chức Đoàn, Hội, Đội; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xoá đói giảm nghèo; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong đó, phối hợp tổ chức các đội thanh niên xung kích tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự, nâng cao cảnh giác không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết quân dân…

Đẩy lùi các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong thanh thiếu niên, phát huy vai trò xung kích của thanh niên xây dựng môi trường văn hoá trong và ngoài quân đội, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn đóng quân và địa bàn hoạt động của các đơn vị quân đội.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các đồng chí đang công tác trong lực lượng QĐND Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị,Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị, thời gian tới, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng – an ninh, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm và hành động không những trong tuổi trẻ mà của cả hệ thống chính trị đối với 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc, làm nền tảng xây dựng, nâng cao các tiềm lực kinh tế - xã hội và đối ngoại. 

Đồng quan điểm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, với tổ chức Đoàn, thế trận lòng dân không chỉ đối với thanh niên Việt Nam ở trong đất nước, mà còn đối với thanh niên Việt Nam đang học tập, công tác, lao động ở nước ngoài, thế hệ Việt kiều F2, F3, là người gốc Việt ở ngoài nước và cả thanh niên ngoài nước đang học tập ở Việt Nam..

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 25 đồng chí đang công tác trong lực lượng QĐND Việt Nam. 

Minh Châu