leftcenterrightdel
Đại diện hai Tổng cục ký kết hợp tác. (Ảnh: Kim Liên) 

Chiều tối ngày 14/10, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) và Tổng cục Thuỷ Sản (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác nhằm triển khai Chương trình số 02/CTPH-BTNMT-BNN ngày 12 tháng 7 năm 2017 giữa Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT về Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, quy chế phối hợp này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Tổng cục Thủy sản trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quản lý hoạt động khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên biển, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của hai bên, việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị của hai bên phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển.

Để triển khai chương trình này, hai bên sẽ cùng nhau phối hợp thực hiện 8 nội dung chủ yếu, đó là: Phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu; Phối hợp tổ chức thực hiện quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo; khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; Cùng nhau thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

Đặc biệt, sẽ kết hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; hoạt động nghiệp vụ; Cùng nhau tổ chức các cuộc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quản lý hoạt động khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên biển, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cho biết, với sự hợp tác này, hai Tổng cục sẽ cùng nhau triển khai nhiều hoạt động về lĩnh vực tài nguyên biển và hải đảo. Nhiệm vụ thời gian tới của Tổng cục là phải nâng tỷ lệ khu bảo tồn biển. Hiện Tổng cục đang xây dựng các quy hoạch về khu bảo tồn, tài nguyên vùng bờ, trong đó xác định rõ phân vùng, đặc biệt liên quan đến khu bảo tồn biển.

Tổng cục Biển và Hải đảo đang xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển, cần Tổng cục Thủy sản thẩm định các số liệu, đặc biệt về đa dạng sinh học. Việc giao lưu, trao đổi giữa cán bộ hai bên cũng rất cần thiết, tăng cường năng lực cán bộ cho mỗi bên. Hai bên cùng triển khai các dự án, nhiệm vụ, nhất là chương trình điều tra cơ bản, xây dựng quy hoạch, trong đó lấy bảo tồn biển là gốc. 

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân, khai thác kinh tế biển đang đặt ra nhiều vấn đề. Việc khó khăn nhất của ngành hiện nay là điều tra nguồn lợi thủy sản, quy hoạch đội tàu thuyền để khai thác phù hợp với nguồn lợi vì đến nay vẫn chưa có số liệu chính xác. Rác thải ở biển, mặc dù thủy sản chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng đều phải ý thức công việc để phối hợp quản lý tốt.

Trên cơ sở việc hợp tác này, hai bên cũng cần xem xét về quy hoạch chung. Thông qua hợp tác, hai bên có thông tin, quy hoạch lại đội tàu, các nghề, ngư cụ vùng ven biển để khai thác hợp lý, nâng cao đời sống cho ngư dân. Các công việc cả hai bên cùng thực hiện để sử dụng tài nguyên biển hợp lý với mục tiêu chung vì biển đảo quê hương.

Đây sẽ là bước tiến mới trong việc kết hợp tổ chức và cung cấp thông tin giữa hai đơn vị quản lý tài nguyên môi trường biển đảo nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ các loài thủy sinh quý hiếm trên phạm vi toàn quốc; đồng thời quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển./.

Bích Liên