Chính phủ quy định tiêu chí phân loại cảng biển

Chính phủ quy định tiêu chí phân loại cảng biển

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2021/NĐ-CP quy định tiêu chí phân loại cảng biển. Theo đó, tiêu chí để đánh giá, phân loại các cảng biển tại Việt Nam gồm tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển và tiêu chí về quy mô của cảng biển.
Bài 3 Cần ưu tiên các cảng biến, cụm cảng biến trọng điểm
Bài 3: Cần ưu tiên các cảng biến, cụm cảng biến trọng điểm
(ĐCSVN) - Hệ thống cảng biển Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, tuy nhiên, rất cần ưu tiên cho các cảng biển, cụm cảng biển trọng điểm trong...
Đưa Đồng bằng sông Cửu Long thực sự hướng ra biển và giàu lên từ biển
Đưa Đồng bằng sông Cửu Long thực sự hướng ra biển và giàu lên từ biển
(ĐCSVN) –Cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực biển để trở thành nhân tố then chốt trong phát triển bền vững kinh tế biển; nhằm khai thác, phát triển...
Bình Định kiểm soát nguồn thải vùng biển ven bờ
Bình Định kiểm soát nguồn thải vùng biển ven bờ
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, 2 năm tới, Sở TN&MT tỉnh Bình Định sẽ triển khai “Nghiên cứu, điều tra, kiểm soát nguồn thải trực tiếp gây...