Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 14 (khoá XI). (Ảnh: Hiền Hòa)
Buổi sáng:

- Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành Hội nghị.

- Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Trung ương về công tác nhân sự Đại hội XII.

- Trung ương bỏ phiếu biểu quyết về nhân sự.

Buổi chiều :

- Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục bỏ phiếu biểu quyết về nhân sự.

- Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên bế mạc.

- Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Trung ương về chủ trương ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

- Ban Chấp hành Trung ương biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

- Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị./.