Tập trung nguồn lực cho các xã nghèo vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 27/10/2015 21:54

(ĐCSVN) – Ngày 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo về sửa đổi tiêu chí và khen thưởng, hỗ trợ xã nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương thành viên Ban Chỉ đạo.

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận cuộc họp


Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí việc sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới để tránh sự lãng phí trong thực hiện nguồn lực. Ví dụ không nhất thiết xã nào cũng phải có chợ hay có nhà sinh hoạt cộng đồng đúng quy chuẩn, xã vùng cao nào cũng phải có đường giao thông nội đồng khi mà diện tích đất canh tác manh mún, chia cắt...

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2015 cần ưu tiên bố trí cho khoảng 3.184 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các xã nghèo (thuộc đối tượng ưu tiên phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ tại Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 và Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ). Mức hỗ trợ bình quân gấp khoảng 3 lần so với các xã không thuộc đối tượng ưu tiên với số tiền dự kiến là 2.229 tỉ đồng.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị việc sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới sẽ thực hiện từ năm 2016 trở đi nhưng trên nguyên tắc không hạ tiêu chuẩn nông thôn mới. Trong bộ tiêu chí quốc gia, cần có nhóm tiêu chí “cứng” (bắt buộc các địa phương phải thực hiện) và có nhóm tiêu chí “mềm” (địa phương được thực hiện linh hoạt). Đi liền với đó, các bộ, ngành ban hành các hướng dẫn để các địa phương chủ động thực hiện. Về nguồn lực thực hiện chương trình trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát để bổ sung tăng thêm.

Riêng trong năm 2016, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung nguồn lực cho các xã nghèo vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển gấp 4 lần hiện nay. Đặc biệt, các bộ, ngành phải yêu cầu các địa phương không được huy động dân ở vùng này đóng góp tiền xây dựng nông thôn mới và ngược lại, phải có chính sách chi thêm vào thu nhập của người dân khi tham gia xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn.

Phó Thủ tướng giao các Bộ nghiên cứu việc xây dựng chỉ tiêu số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 tùy theo từng vùng, khu vực để tránh tình trạng “chỉ tiêu vượt quá khả năng thực hiện” của các tỉnh còn khó khăn. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng các địa phương trong cả nước vẫn phải quyết tâm hướng tới mục tiêu 50% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong 6 năm nữa./.

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực