Nhiệm vụ của người làm báo vẫn là “quan trọng và vẻ vang”

Thứ hai, 21/06/2021 10:05
(ĐCSVN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang”. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, nhiệm vụ này cũng là tôn chỉ cao nhất cho mỗi người làm báo. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đối số mạnh mẽ như hiện nay, nhiệm vụ báo chí càng có nhiều sức ép cạnh tranh hơn bao giờ hết, đòi hỏi người làm báo không ngừng chủ động, sáng tạo, làm chủ thông tin theo hướng chuyên nghiệp, giàu tính chiến đấu, hiện đại và nhân văn.

Báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển đầy ấn tượng, vẻ vang

Có thể thấy, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua chặng đường vẻ vang, đầy gian khổ, hy sinh để trưởng thành và phát triển; đã, đang và tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, với sứ mệnh cao cả, trọng trách lớn lao phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân. Trải qua 96 năm xây dựng và phát triển (21/6/1925-21/6/2021), chưa bao giờ chúng ta có nhiều loại hình báo chí cùng đội ngũ những người cầm bút hùng hậu như hiện nay.

leftcenterrightdel
 Kế thừa, phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại mới (Ảnh: HNV)

Đặc biệt, qua 35 năm đổi mới (1986-2021), nền báo chí cả nước đã có những bước phát triển vượt bậc về đội ngũ, về kỹ thuật - công nghệ, cũng như trình độ tác nghiệp. Báo chí ngày càng giữ vững vai trò to lớn, không thể thiếu trong đời sống và sự phát triển của đất nước.

Đáng chú ý, năm 2021, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện công tác quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc, về cơ bản, chúng ta đã từng bước sắp xếp, kiện toàn hệ thống các cơ quan báo chí theo hướng tinh gọn, hiện đại nhưng việc triển khai từ giờ đến năm 2025 vẫn đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi những nỗ lực và quyết tâm rất lớn. Cũng năm 2021, việc quy hoạch báo chí sẽ tiếp tục được thực hiện để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới. Điều này cho thấy, thời gian tiếp theo, cần chú trọng đầu tư đúng hướng, hiệu quả cho phát triển báo chí theo hướng hiện đại, đồng thời thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới báo chí trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông. Đẩy nhanh việc cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về báo chí; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo. Đổi mới mạnh mẽ tư duy kinh tế để báo chí hiện đại, khoa học, đúng pháp luật, nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động…

Báo chí cũng cần phải tập trung làm tốt việc kết nối từ Đảng, Nhà nước tới mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân nhằm tạo nên sức mạnh để vừa chiến thắng dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế; thông tin nhanh chóng nhất, phổ cập nhất, phản ánh một cách chủ động và trung thực mọi mặt đời sống xã hội từ trong nước đến quốc tế.

Rõ ràng là, suốt thời gian qua, báo chí nước ta không chỉ thực hành chức năng phản ánh xã hội, cung cấp thông tin, luận cứ hướng dẫn tư tưởng và hoạt động cho người đọc, người xem, người nghe mà còn phục vụ nhu cầu giải trí, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Báo chí thực sự là vũ khí sắc bén, hiệu quả trong mọi mặt đời sống chính trị - kinh tế - xã hội.

Báo chí còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động thực hiện tốt thông tin đối ngoại, tuyên truyền những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam, xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn, năng động và giàu tiềm năng trong mắt các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế.

Báo chí đã chủ động thích ứng với các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa phương thức và nội dung thông tin, tuyên truyền kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại trên báo chí và các phương tiện truyền thông, phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân cũng tức là bảo đảm an toàn y tế, sinh kế cho người dân.

Lan tỏa thông điệp tích cực, hạn chế thông tin xấu-độc, củng cố niềm tin của xã hội

Là một nền báo chí cách mạng, báo chí Việt Nam mang trong mình sứ mệnh cao cả đã được Đảng, Nhà nước, xã hội trao cho, với những thành quả to lớn đã được ghi nhận. Nhưng không phải tờ báo nào hiện nay cũng làm đúng với sứ mạng này. Do vậy, đã đến lúc phải kiên quyết sắp xếp lại, chấn chỉnh các biểu hiện lệch lạc trong báo chí gây bức xúc cho xã hội, làm giảm niềm tin của xã hội với báo chí, làm ảnh hưởng đến đội ngũ những người làm báo chân chính. Thiết nghĩ, muốn làm được như trên, cần hài hòa giữa nhu cầu quản lý và phát triển báo chí; quy hoạch báo chí gắn với những giải pháp căn cơ về quản lý, phát triển sẽ giúp cho nền báo chí Việt Nam có hành lang pháp lý rõ ràng, có nguồn lực để phát triển đúng hướng, lành mạnh, giúp người làm báo chân chính có thể sống được bằng nghề.

Hơn nữa, báo chí cách mạng Việt Nam phải thực hiện tốt Quy hoạch báo chí, với nguồn lực mới và ý thức rõ nét hơn về sứ mệnh sẽ phát triển lành mạnh truyền đi mội năng lượng tích cực, thực sự phản ánh được dòng chảy chính, tạo được niềm tin, sự đồng thuận xã hội, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để xây dựng một Việt Nam phát triển, thịnh vượng.

Theo xu hướng tất yếu của sự phát triển thông tin, truyền thông gắn với khoa học, công nghệ, việc sắp xếp hệ thống báo chí Việt Nam gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Trong xã hội hiện đại, phát triển, thông tin đã tham gia trực tiếp vào lực lượng sản xuất xã hội. Không chỉ đối với kinh tế, sản xuất, thông tin còn quyết định nhận thức, tạo ra những con người với một trình độ, kỹ năng cao hơn, và chính họ sẽ tạo ra năng suất lao động mới, đem lại hiệu quả đầu tư và hiệu quả quản lý cao hơn. Quả tình, không thiếu hiện tượng, vẫn còn có một bộ phận những người làm báo đã bị mặt trái của cơ chế thị trường và sự tha hóa của quyền lực tác động. Họ tham gia vào các “nhóm lợi ích”, bị đồng tiền chi phối làm cho ngòi bút đi sai hướng, gây hại cho kinh tế và văn hóa, làm ảnh hưởng uy tín và danh dự của người làm báo.

Thực tế cho thấy, xã hội rất cần báo chí nói riêng và truyền thông nói chung, tham gia tích cực việc chỉ rõ những yếu kém, hướng giải pháp khắc phục; đấu tranh chống “lợi ích nhóm”, tiêu cực và tham nhũng, lãng phí; thực hiện minh bạch hóa thông tin, đưa ra ánh sáng mọi việc để cho tiêu cực không còn nơi ẩn nấp và hệ thống chính trị sẽ trong sạch, vững mạnh hơn; xây dựng tinh thần dân tộc, tự hào với truyền thống lịch sử vẻ vang và biết hổ thẹn với những thói hư tật xấu đã và đang làm hạn chế sự phát triển của dân tộc ta đồng thời cũng thiết tha tâm huyết đối với sự phát triển của đất nước, cải thiện cuộc sống của nhân dân, giảm nghèo nhanh hơn và bền vững.

So với 96 năm phát triển của nền báo chí cách mạng nước nhà, là một tờ báo điện tử có quá trình phát triển với hơn 20 năm xây dựng và phát triển kể từ 2000 đến nay, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tuy còn non trẻ nhưng đã từng bước khẳng định vai trò thông tin chủ lực, góp phần dẫn dắt, chi phối, định hướng thông tin trên mạng internet.

Kế tục và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang đó, đội ngũ những người làm báo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng và đội ngũ người làm báo cả nước nói chung sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục cống hiến xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới hiện nay./.

 Với Luật Báo chí chính thức có hiệu lực từ 1/1/2017, Quy hoạch báo chí đã được ban hành từ năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và với tầm nhìn, cách nghĩ, cách làm mới của Tư lệnh ngành Thông tin và Truyền thông, công tác quản lý Nhà nước về báo chí gần 3 năm nay đã thực sự có bước chuyển biến mạnh mẽ từ cách làm cũ sang cách làm mới: Triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý để nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắc để cơ quan báo chí phát triển, đặc biệt là quan tâm giải quyết vấn đề "kinh tế báo chí" và chuyển đổi số trong báo chí. Công tác hậu kiểm, thanh tra xử lý vi phạm trong báo chí đã được thực hiện kiên quyết, bài bàn, đồng bộ, điểm mặt chỉ tên rõ những vi phạm đạo đức nghề nghiệp và vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí. Cùng với đó là các giải pháp, động thái chấn chỉnh mạnh mẽ đối với các biểu hiện biến tướng, quan điểm lệch lạc trong cách làm báo, chấn chỉnh tình trạng hoạt động sai tôn chỉ, mục đích với động cơ không trong sáng. Quyền lực xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí giờ đây cũng đã được Chính phủ trao thêm cho các địa phương, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác hậu kiểm, quản lý báo chí cả nước lên hàng chục lần (Nguồn: Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông).

 

Lê Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực