(ĐCSVN) - Trong 2 ngày 13 và 14-1, Hội nghị ngoại trưởng ASEAN đã họp tại Đà Nẵng, một thành phố ven biển năng động của Việt Nam. Đây là hội nghị đầu tiên trong số nhiều hội nghị quan trọng của ASEAN, trong đó có 2 hội nghị cấp cao sẽ được tổ chức với sự chủ trì của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN.

Hội nghị sẽ thông qua chương trình chung của khối trong năm 2010, năm có chủ đề theo đề nghị của Việt Nam là: “Hướng tới cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới hành động”.

Từ một liên kết lỏng lẻo, ra đời trên cơ sở một tuyên bố chính trị, đến nay ASEAN đã trở thành một tổ chức chặt chẽ, có tư cách pháp nhân với Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực từ 15-12-2008. Với một cộng đồng trên 500 triệu dân phân bố trên một địa bàn có tính chiến lược của toàn cầu, một khu vực đang có nền kinh tế phát triển năng động hàng đầu trên thế giới, tiếng nói của tổ chức ASEAN và các quốc gia mà nó đại diện đang ngày càng có trọng lượng và uy tín trên các diễn đàn toàn cầu.

Năm 2010 là năm mang tính bản lề, đánh dấu quá trình chuyển sang giai đoạn phát triển mới, đó là hướng tới mục tiêu hình thành cộng đồng hoạt động trên cơ sở pháp lý vào năm 2015 đó là hiến chương ASEAN đã được Hội nghị cấp cao của Hiệp hội thông qua. Bước sang năm thứ 2 thực hiện Hiến chương, tầm nhìn và lộ trình đã rõ, vấn đề là xúc tiến các hành động để biến các mục tiêu đó trở thành hiện thực, có  nghĩa thực tiễn trong đời sống, chẳng hạn như cần nhanh chóng hoàn tất các văn kiện pháp lý cụ thể hóa Hiến chương; hoàn thiện và củng cố bộ máy hoạt động mới của ASEAN, nhất là các Hội đồng cấp Bộ trưởng và Ủy ban các đại diện thường trực về ASEAN để đóng vai trò nòng cốt trong điều phối và thực hiện các mục tiêu của Hiệp Hội. Năm 2010 cũng là năm xúc tiến việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổng thể về Chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội; kế hoạch thu hẹp khoảng cách về phát triển trong khối; kế hoạch mở rộng đối thoại và liên kết trong khu vực và trên thế giới để ASEAN trở thành một tổ chức hợp tác khu vực sâu rộng hơn đồng thời vẫn mở rộng hợp tác với bên ngoài.

Mở đầu năm Chủ tịch ASEAN với việc chủ trì thành công Hội nghị cấp ngoại trưởng, Việt Nam đang từng bước chứng tỏ uy tín quốc tế, bản lĩnh cũng như quá trình chuẩn bị chu đáo vì một ASEAN đoàn kết, thống nhất và phát triển. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có những diễn biến thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức, Việt Nam đang được các nước trong Hiệp hội gửi gắm nhiều tin tưởng và nhất định chúng ta sẽ đáp lại xứng đáng niềm tin tưởng đó trên cơ sở sự phát triển của đất nước thời gian qua và kinh nghiệm hội nhập đã tích lũy được. Với sự đồng thuận và giúp đỡ của các nước thành viên trong hiệp hội, với quyết tâm cao và năng lực sẵn có, nhất định Hội nghị cấp ngoại trưởng lần này sẽ mở đầu cho chuỗi thành công ghi dấu ấn Việt Nam trong xu thế đi lên của ASEAN trong xu thế chung của nhân loại ./.