(ĐCSVN) - Bạn đọc Vũ Tiến Mạnh ( giáo viên ở Hưng Hà, Thái Bình) hỏi về thẩm quyền xử lý đối với Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện khi ban hành văn bản trái pháp luật.

 

 Ảnh minh họa. (Nguồn: TH).


Nội dung thư hỏi như sau:
Tôi thấy tình trạng thời gian qua không ít địa phương (cấp tỉnh và huyện) ban hành văn bản trái pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức, công dân. Xin hỏi, việc xử lý những văn bản trái pháp luật này sẽ do các cơ quan nào thực hiện?

Trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành, Thủ tướng Chính phủ Quyết định đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nghị quyết của HĐND cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và trái với văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, đồng thời đề nghị UBTVQH bãi bỏ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền:

- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết của HĐND cấp tỉnh ban hành trái với văn bản của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ về ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Đình chỉ việc thi hành và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ quyết định, chỉ thị của UBND cấp tỉnh trái với văn bản về ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện có thẩm quyền sau đây:

- Đình chỉ việc thi hành và bãi bỏ văn bản trái pháp luật của UBND cấp dưới trực tiếp;

- Đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp dưới trực tiếp và đề nghị HĐND cấp mình bãi bỏ./.