Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Kim Liên)
 Ngày 10/9, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã họp về thực trạng thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại các tỉnh có biển.

Theo báo cáo của Tổng Cục biển và hải đảo Việt Nam, Luật TNMT biển và hải đảo quy định từ Điều 23 đến Điều 25 về hành lang bảo vệ bờ biển, nguyên tắc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB); các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ biển; các hoạt động bị hạn chế trong hành lang bảo vệ bờ biển. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển chịu trách nhiệm thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thuộc phạm vi quản lý (Khoản 2 Điều 79).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, tức là sau 4 năm Luật có hiệu lực, mới chỉ có 12/28 tỉnh, thành phố có biển đã có văn bản gửi lấy ý kiến Bộ TN&MT đối với Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập Hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB); trong đó, có 5/28 tỉnh phê duyệt danh mục các khu vực phải thiết lâp HLBVBB, 2/28 tỉnh đã thực hiện việc xác định chiều rộng HLBVBB, 7/28 tỉnh đang hoàn thiện và xem xét phê duyệt danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB. Ngoài ra 16/28 tỉnh, thành phố có biển đang triển khai dự án để thiết lập HLBVBB.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẩn trương trình Văn bản bản đôn đốc UBND tỉnh, thành phố nêu rõ tình trạng các tỉnh trong việc thực hiện pháp luật TNMT biển, hải đảo để trình Bộ trưởng ký và báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng, VPCP.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam rà soát lại nếu thấy cần xây dựng định mức kỹ thuật cho hoạt động thiết lập HLBVBB thì cần làm sớm để trình ký; Bộ TN&MT sẽ có ưu tiên nguồn kinh phí cụ thể cho việc thanh kiểm tra việc thiết lập HLBVBB trong thời gian tới; đồng thời  nhất trí với đề xuất tăng cường tuyên truyền về vấn đề thiết lập HLBVBB trng các hội nghị, hội thảo, chương trình phổ biến pháp luật./.

Kim Liên