Ngày 10/2, UBND tỉnh Bình Dương đã ra mắt Trung tâm Hành chính công, phần mềm một cửa cấp tỉnh và Trang thông tin hành chính công.

 

             Ông Lai Xuân Thành (bìa trái) - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
                 bàn giao phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh cho Trung tâm
                                Hành chính công. (Ảnh: binhduong.gov.vn)
 


Theo sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương (tại thành phố mới Bình Dương) được xây dựng và đưa vào hoạt động ngày 20/2/2014. Qua đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về cơ chế, phương thức, hình thức tiếp nhận và giải quyết nhu cầu giao dịch hành chính giữa công dân, doanh nghiệp, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Dương theo tiêu chí khách hàng (công dân, doanh nghiệp, tổ chức) là trung tâm và là đối tượng được phục vụ. Đây là mô hình mới chưa có tiền lệ theo quy định của Trung ương mà Bình Dương là tỉnh đầu tiên có trung tâm hành chính tập trung hiện đại. Tuy nhiên, khi chuyển vào Trung tâm Hành chính tập trung, Bộ phận một cửa của các sở ngành vẫn hoạt động riêng lẻ, các đơn vị chưa có sự gắn kết liên thông để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Về cơ bản bộ phận một cửa tại Khu hành chính mở thời gian qua vẫn hoạt động như cũ chưa có sự đổi mới về quy trình, trình tự thực hiện thủ tục hành chính…

Để khắc phục các hạn chế nói trên, UBND tỉnh Bình Dương đã quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công, trực thuộc Sở Nội vụ. Trung tâm có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Nội vụ quản lý, điều phối hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ban, ngành, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Khu hành chính một cửa của Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

Đây là mô hình hoạt động chuyên trách thực hiện tổ chức, bố trí, sắp xếp, điều hòa các hoạt động tại Bộ phận một cửa tập trung một cách chuyên nghiệp nhằm tạo kết nối chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh, góp phần tăng hiệu quả trong phục vụ cá nhân và tổ chức. Đồng thời, theo dõi, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành; đo lường sự hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, thực hiện một số nhiệm vụ về tổ chức hoạt động Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính.

 

 Lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan Trung tâm Hành chính công.
 (Ảnh: binhduong.gov.vn) 

Trung tâm hành chính công ra đời và đi vào hoạt động hiệu quả được kỳ vọng sẽ phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh. Đồng thời cải thiện lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương nhanh và bền vững.

Dự án xây dựng phần mềm một cửa cấp tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1, gồm các hạng mục: phần mềm một cửa tập trung cấp tỉnh, hệ thống tra cứu thông tin qua kiosk, hệ thống đánh giá cán bộ công chức; người dân có thể bốc số thứ tự theo một hệ thống quản lý hàng đợi hiện đại, tra cứu thông tin thủ tục hành chính tại các kiosk, tra cứu tình trạng hồ sơ thông qua mã vạch trên phiếu biên nhận, đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ công chức ...

Trang Thông tin hành chính công cấp tỉnh cung cấp thông tin tình hình thụ lý hồ sơ, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3, hỗ trợ tìm kiếm thủ tục hành chính thông minh. Người dân có thể truy cập vào Website www.dichvucong.binhduong.gov.vn để tìm kiếm thông tin thủ tục hành chính tiện lợi hơn, tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ qua mã tra cứu in trên phiếu biên nhận ...

Với phương châm “sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương”, Trung tâm Hành chính công sẽ là đơn vị cụ thể hóa những chương trình, kế hoạch mà Trung ương và tỉnh đề ra trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng đến một nền hành chính hiện đại và là nơi tham mưu, đề xuất tỉnh những chủ trương, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và những giai đoạn tiếp theo./.