(ĐCSVN)Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa tổ chức việc hướng dẫn xác định Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2013 của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ.

 

 Ảnh minh họa: Bích Liên

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, năm 2013 kết quả xác định Chỉ số CCHC của Bộ đạt 77,09/100 điểm đứng thứ 14/19 bộ, ngành được đánh giá. Về tổng thể, Chỉ số CCHC của Bộ năm 2013 đã tăng 7,34 điểm và cải thiện được 02 bậc so với năm 2012 và được đưa vào nhóm khá.

Qua kết quả Chỉ số CCHC trên đã giúp Bộ nhìn nhận đánh giá chính xác về công tác CCHC của Bộ. Chỉ số CCHC chưa cao là một phần do ngành TN&MT có nhiều lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, một phần do công tác CCHC trong thời gian qua còn thiếu quyết liệt... dẫn đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với các hoạt động của Bộ, ngành chưa cao.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ đã vận dụng Chỉ số CCHC cấp bộ để xây dựng Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ. Chỉ số CCHC được xác định trên 7 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 92 tiêu chí thành phần với thang điểm đánh giá là 100, trong đó, điểm tự đánh giá là 80/100 điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 20/100.

Chỉ số CCHC cấp bộ, Chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ là công cụ quản lý mới trong triển khai Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2012-2020 của Bộ, khắc phục tính chủ quan, định tính một chiều trong việc theo dõi, đánh giá CCHC.

Đồng thời, bảo đảm việc theo dõi, đánh giá một cách khoa học, hệ thống, định lượng, thực chất, khách quan, toàn diện hơn trên tất cả các nội dung CCHC.