Chẳng hạn, thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục, sau đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 24 ngày xuống còn 23 ngày.

Tương tự, sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 25 ngày xuống còn 24 ngày. Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 22 ngày xuống còn 21 ngày. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 24 ngày xuống còn 23 ngày. Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 15 ngày xuống còn 14 ngày.

 
Ảnh minh họa. Nguồn: VA 

Việc cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, cũng giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 8 ngày xuống còn 7 ngày. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 8 ngày xuống còn 7 ngày. Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 8 ngày xuống còn 7 ngày.

Đối với cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục, giảm thời gian giải quyết được 2 ngày làm việc, từ 110 ngày xuống còn 108 ngày. Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục, giảm thời gian giải quyết được 2 ngày làm việc, từ 110 ngày xuống còn 108 ngày. Cấp Chứng nhận trường phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục, giảm thời gian giải quyết được 2 ngày làm việc, từ 110 ngày xuống còn 108 ngày.

Cấp huyện có 7 thủ tục hành chính được đề xuất đơn giản hóa. Trong đó, thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục, sau rà soát đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 24 ngày xuống còn 23 ngày. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 24 ngày xuống còn 23 ngày. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 32 ngày xuống còn 31 ngày. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 23 ngày xuống còn 22 ngày.

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 17 ngày xuống còn 16 ngày. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 18 ngày xuống còn 17 ngày. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 22 ngày xuống còn 21 ngày.

Cấp xã có 1 thủ tục hành chính được đề xuất đơn giản hóa là sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, giảm thời gian giải quyết được 1 ngày làm việc, từ 18 ngày xuống còn 17 ngày./.

Việt Long