leftcenterrightdel
Người dân đăng ký dịch vụ trực tuyến tại UBND phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ảnh: TTXVN 

Năm 2020, UBND thành phố Hà Nội giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp với một số sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát, đánh giá 382 thủ tục hành chính thuộc các sở, ban, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Xây dựng.

Qua rà soát, đánh giá, kết quả có 87 thủ tục hành chính được đề xuất đơn giản hóa, đạt trên 22,7%. Cụ thể, lĩnh vực tài chính có 53 thủ tục, sau rà soát đề xuất đơn giản hóa 12 thủ tục, đạt 22,6%.

Lĩnh vực xây dựng có 56 thủ tục, sau rà soát đề xuất đơn giản hóa 12 thủ tục, đạt trên 21%.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 83 thủ tục, sau rà soát đề xuất đơn giản hóa 19 thủ tục, đạt 22,89%.

Lĩnh vực quản lý thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có 62 thủ tục, sau rà soát đề xuất đơn giản hóa 15 thủ tục, đạt 24%.

Lĩnh vực ngoại vụ, có 9 thủ tục, sau rà soát đề xuất đơn giản hóa 3 thủ tục, đạt 33%.

 Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư có 120 thủ tục, sau rà soát đã đề xuất đơn giản hóa 26 thủ tục hành chính, đạt 21,7%.

Nội dung phương án, sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính tập trung vào những nội dung: Kiến nghị bãi bỏ, cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết, rút ngắn các bước trong quy trình thực hiện. Trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính theo quy định.

UBND thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát đối với các thủ tục hành chính, bảo đảm chỉ tiêu cắt giảm chi phí tuân thủ. Các cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát nghiêm túc, đúng tiến độ kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả rà soát./.

TG