Tin tức
Làm rõ những kết quả lần đầu tiên đạt được trong quá trình tổ chức bầu cử

Làm rõ những kết quả lần đầu tiên đạt được trong quá trình tổ chức bầu cử

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó đánh giá, rà soát, bổ sung làm nổi bật hơn nữa những kết quả lần đầu tiên đạt được trong quá trình tổ chức bầu cử…
Áp dụng giải pháp công nghệ phục vụ truy vết, kiểm soát an toàn Covid-19
Áp dụng giải pháp công nghệ phục vụ truy vết, kiểm soát an toàn Covid-19
(ĐCSVN) - Việc người dân khai báo y tế, cài đặt và sử dụng Bluezone và phối hợp trả lời khi có cuộc gọi từ Tổng đài Ban Chỉ đao Covid-19 sẽ giúp người...
Nhiều giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm tại Bắc Kạn
Nhiều giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm tại Bắc Kạn
(ĐCSVN) - Đến hết tháng 05/2021, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh Bắc Kạn là gần 303 tỷ đồng, đạt 40,85% kế hoạch được giao; số nợ là gần 33 tỷ...
Xây dựng Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
Xây dựng Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ...