Người dân, doanh nghiệp là trung tâm của cải cách hành chính

Người dân, doanh nghiệp là trung tâm của cải cách hành chính

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30 tháng 9 hằng năm; tổ chức thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được phê duyệt và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tập trung rà soát, đơn giản hóa 59 thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước.
Nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế tối đa nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo
Nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế tối đa nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo
(ĐCSVN) – Ủy ban Tư pháp đề nghị TANDTC tiếp tục có những giải pháp quyết liệt, đột phá; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giải quyết, xét xử các...
Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục lãnh sự
Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục lãnh sự
(ĐCSVN) - Liên tục từ sau kỳ nghỉ Lễ vừa qua, mỗi ngày Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự đã tiếp nhận trung bình khoảng 360...
Đơn giản hoá thủ tục chứng nhận, hợp pháp hoá lãnh sự và các thủ tục lãnh sự
Đơn giản hoá thủ tục chứng nhận, hợp pháp hoá lãnh sự và các thủ tục lãnh sự
(ĐCSVN) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ cũng như đóng góp vào công cuộc thúc đẩy phục hồi...
Rà soát, tránh bỏ sót hành vi bạo lực gia đình
Rà soát, tránh bỏ sót hành vi bạo lực gia đình

(ĐCSVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung vào dự thảo Luật các loại hành vi bạo lực gia đình, tránh bỏ sót hành vi vi phạm, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi bạo lực gia đình được đánh giá là diễn biến nghiêm trọng với nhiều hình thức tinh vi, phức tạp.

Hà Nội Xây dựng, triển khai và quản lý vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung
Hà Nội: Xây dựng, triển khai và quản lý vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung

(ĐCSVN) - UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2023, 100% phòng, ban và tương đương thuộc UBND các quận, huyện, thị xã; 100% UBND xã, phường, thị trấn xử lý văn bản, lập hồ sơ công việc (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố.

Tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam - Lào

(ĐCSVN) - Hai Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam – Lào thống nhất một số định hướng lớn cần tập trung triển khai trong thời gian tới, trong đó quan tâm hơn tới nâng cao hiệu quả hợp tác, đa dạng hóa các hình thức hợp tác, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường trao đổi kinh nghiệm chuyên môn qua hình thức trực tuyến…

Thúc đẩy thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất trong cả nước
Thúc đẩy thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất trong cả nước

(ĐCSVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 258/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về thúc đẩy triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung điều kiện về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Đề xuất sửa đổi, bổ sung điều kiện về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

(ĐCSVN) – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đề xuất quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Hà Nội Những chuyển biến tích cực từ công tác cải cách hành chính
Hà Nội: Những chuyển biến tích cực từ công tác cải cách hành chính

(ĐCSVN) –100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Hệ thống thông tin “một cửa điện tử”, Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố đã thực hiện đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia…

Thành công của phiên họp chuyên đề pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng
Thành công của phiên họp chuyên đề pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, thành công của phiên họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện thông báo Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XV; đồng thời là bước rất quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 sắp tới.

Thủ tướng phân công 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Thủ tướng phân công 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

(ĐCSVN) - Để kịp thời có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tại Công văn số 727/TTg-KTTH ngày 16/8/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phân công các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số Bộ, cơ quan, địa phương.

Bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước
Bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước

(ĐCSVN)- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, trong đó quy định triển khai một số hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương.

Chủ động truyền thông các dự kiến chính sách, tạo sự đồng thuận của xã hội
Chủ động truyền thông các dự kiến chính sách, tạo sự đồng thuận của xã hội

(ĐCSVN) - Thường trực Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Việc trình các dự án luật, đề nghị xây dựng luật phải bảo đảm đúng quy định và tiến độ. Đồng thời, phải chủ động truyền thông các dự kiến chính sách, tạo sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng chính sách.

Bến Tre đặt mục tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến
Bến Tre đặt mục tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến

(ĐCSVN) - Cụ thể, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ (áp dụng đối với DVCTT đang cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh) phải đạt 80%; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của các DVCTT mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ được xử lý của các TTHC cung cấp mức độ 3, 4 đạt 50%...

Đẩy mạnh Chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Đẩy mạnh Chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(ĐCSVN) - Hội thảo nhằm khẳng định tính đúng đắn và cấp thiết phải triển khai thực hiện chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của Bộ Chính trị được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, từ đó nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp trong thực hiện chuyển đổi số ở thành phố Hải Phòng

Xử lý tội phạm “tín dụng đen” gặp khó do các đối tượng “lách luật”
Xử lý tội phạm “tín dụng đen” gặp khó do các đối tượng “lách luật”

(ĐCSVN) - Theo Bộ trưởng Bộ Công an, việc xử lý tội phạm liên quan đến tín dụng đen gặp khó khăn do số đối tượng dùng các thủ đoạn lách luật nên khó xác định giữa phạm vi dân sự với hình sự, nếu không thận trọng, không thể hình sự hóa quan hệ dân sự, nếu không làm tốt sẽ bỏ lọt tội phạm.

Thực trạng lộ lọt thông tin cá nhân rất đáng báo động
Thực trạng lộ lọt thông tin cá nhân rất đáng báo động

​(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân ở Việt Nam và thế giới rất đáng báo động trong khi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, ý thức của người dân để bảo vệ thông tin chưa cao.

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân
Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân

(ĐCSVN) - Đây là một bước cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc chi trả an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng Nai Khảo sát ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Đồng Nai: Khảo sát ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

(ĐCSVN) - Sở Nội vụ sẽ tổ chức 3 hình thức khảo sát, cụ thể (i) Qua điện thoại Tổng đài Dịch vụ công 1022; (ii) Qua thư điện tử (email): Phiếu khảo sát điện tử sẽ được gửi đến địa chỉ email của người dân, người đại diện tổ chức đã giải quyết TTHC trực tuyến từ email caicachhanhchinh@dongnai.gov.vn; và (iii) Tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận Một cửa: người dân, người đại diện tổ chức truy cập phiếu khảo sát điện tử được công khai (bằng mã QR) tại các quầy giải quyết TTHC.

Đẩy mạnh thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Đẩy mạnh thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(ĐCSVN) - Mục tiêu quan trọng là hoàn thiện nền tảng ứng dụng Công dân số Đồng Nai ID (Đồng Nai CĐS) phù hợp với đặc điểm, điều kiện riêng của tỉnh hướng đến phục vụ đối tượng là công nhân, trên cơ sở đó tiếp tục mở rộng thu hút người dân trên địa bàn tỉnh.

Điều tra mở rộng hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay nặng lãi
Điều tra mở rộng hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay nặng lãi

(ĐCSVN) - Thời gian tới, Bộ Công an sẽ xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ án, nhất là các vụ án liên quan đến cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tiếp tay, cung cấp vốn cho "tín dụng đen" hoạt động; điều tra mở rộng hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay nặng lãi…

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện Đề án 06
Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện Đề án 06

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải tạo dựng, giữ vững niềm tin của người dân và doanh nghiệp; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện Đề án. Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực, quyết tâm, triển khai có hiệu quả...